Presentació de la Coordinadora del Tercer Sector de CGT País Valencià

  • Dissabte 18 de novembre es va dur a terme l’encontre per constituir la Coordinadora del Tercer Sector de CGT País Valencià i Múrcia (CGT-PViM). Després de mesos de reunions i debats entre persones treballadores del sector afiliades als sindicats de la federació territorial, neix la Coordinadora amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat d’organitzar-nos per impulsar l’acció sindical i demanar la millora de les nostres condicions laborals.

Què és el Tercer Sector?

El Tercer Sector és aquell sector de l’economia compost per ONG, empreses, cooperatives, entitats vinculades a l’economia social, etc. que persegueixen la promoció i la inclusió social de les persones, dirigides a facilitar l’exercici efectiu dels drets socials i l’accés de les persones al benestar social, amb especial atenció a aquelles que afronten situacions d’exclusió o vulnerabilitat.

Orienten els seus models de gestió cap a la prestació de serveis socials que externalitzen les diferents administracions públiques, presentant-se a concursos públics, signant convenis i diversos acords que tenen com a finalitat guanyar la prestació de determinats serveis que les administracions públiques no garanteixen de manera directa.

En resum, el Tercer Sector implica la provisió de serveis socials públics per part d’entitats privades en la gestió de les polítiques socials. L’èmfasi en l’econòmic acaba apoderant-se i relegant a un segon pla l’acció social pública, pel que aquest procés d’externalització afebleix l’Estat de Benestar, reduint dramàticament els costos i llevant responsabilitat a les administracions públiques.

Què és la Coordinadora?

La Coordinadora del Tercer Sector de CGT-PViM és un punt de trobada entre seccions sindicals i persones afiliades que treballen en el Tercer Sector, independentment de la professió que exercisquen o el conveni que se’ls aplique. Teleassistència, ajuda a domicili, recursos residencials, centres de dia, mediació social o acompanyaments són alguns dels serveis en els quals treballem les persones que participem en la Coordinadora.

Com hem dit abans, la Coordinadora neix de la necessitat d’organitzar-nos per impulsar l’acció sindical i millorar les nostres condicions laborals amb la solidaritat i el suport mutu com a principis fonamentals. En la Coordinadora pot participar qualsevol persona afiliada dels diferents sindicats de les federacions d’Alacant, Castelló, València i la Regió Murciana.

Quins objectius té la Coordinadora?

Des de la Coordinadora del Tercer Sector de CGT-PViM ens marquem d’inici dues reivindicacions a partir de les quals desenvolupar l’acció sindical:

Equiparació salarial, de les condicions laborals i recursos de les entitats privades amb la pública. L’externalització de serveis i la multitud de convenis col·lectius han produït desigualtats en les condicions laborals i el valor del treball entre les persones que treballen directament per a l’administració pública i les que treballen en serveis concertats i subcontractats o directament per a una entitat privada. Les desigualtats també es donen dins del sector, encara que de manera menys acusada, per les diferències en les escales salarials o, per exemple, el nombre d’hores en la jornada màxima anual. Per altra banda, la inestabilitat dels programes, l’abús de les jornades parcials o la sobrecàrrega de treball, a més dels incompliments dels plecs de condicions o dels convenis són la norma per a les persones que treballem al sector. En resum, el que volem és “mateix treball, mateixes condicions”.

Salut mental: Reconeixement de les patologies que pateixen les persones treballadores incloent els trastorns de salut mental relacionats amb el treball (precarietat laboral, falta de personal, sobrecàrrega de treball, sous baixos, temporalitat i inseguretat laboral…) i en particular depressió, esgotament, ansietat i l’estrés en el catàleg de malalties professionals. Així com l’aplicació de mesures per a evitar els danys provocats per l’exposició a riscos psicosocials. En molts casos les entitats del Tercer Sector no apliquen mesures preventives per a evitar riscos a la salut mental de les persones treballadores. També demanem la millora de la qualitat del servei de les Mútues a les persones afectades per malalties professionals i relacionades amb el treball, especialment quan estan relacionades amb la salut mental.

Com participar en la Coordinadora?

Per a participar en la Coordinadora del Tercer Sector de CGT-PViM només ho has de sol·licitar al teu sindicat per fer-ho a títol individual o com a secció sindical. I si encara no t’has afiliat, apropa’t al sindicat més proper al teu centre de treball i fes-ho. T’esperem!

Ens pots seguir a:
Instagram: @tercersectorpvim

Telegram: https://t.me/tercersectorpvim