No hi ha progrés social, sense reducció de la jornada laboral

  • La setmana de quatre dies hauria de donar resposta al repartiment del temps de treball que es produeix de manera molt desigual i en funció dels interessos dels empresaris; però també a la qüestió dels salaris i el poder adquisitiu, ia permetre una reducció de la jornada laboral per crear llocs de treball.

Per a la CGT, la setmana de 4 dies hauria d’anar acompanyada d’una reducció de la jornada setmanal legal a 32 hores i aplicar sense pèrdua de salari.
L’objectiu, ahir com avui, continua sent el mateix: actuar per distribuir millor el temps de treball entre tots els treballadors, dones i homes, joves i grans, a temps parcial, a temps complet o aturats.
Conquereix el temps lliure! Temps per descansar però també per cultivar, formar-se, divertir-se, temps per estar amb la família o els amics, temps per fer campanya i construir un món nou.

Aquesta profunda aspiració del món del treball ha ressonat en lluites sovint dures al llarg del món del segle passat, però també del nostre passat més proper. Per això cal fer una mirada retrospectiva a aquesta conquesta històrica del lleure.

La jornada laboral màxima porta ancorada a les vuit hores diàries des de fa més de 100 anys. Concretament, des que els obrers catalans van sortir al carrer i després de mesos de protestes –en què es va conèixer com la vaga de la Canadenca– van obligar l’Estat a convertir Espanya en un dels primers països que topava a vuit hores la jornada màxima . Des de llavors no hi ha hagut canvis en aquest punt, si bé sí que s’ha anat reduint el temps ordinari de treball a través de passar d’una setmana laboral de sis dies –fins fa poques dècades era usual treballar de dilluns a dissabte- a una de cinc .
Per què defensar les 32 hores? La campanya per una nova reducció legal de la jornada laboral a 32 hores guanya punts al debat públic i entre els treballadors i treballadores. La CGT presenta propostes i arguments que fan de la reducció de jornada i de la setmana de 32 hores una de les principals palanques per crear massivament ocupació, per reduir les desigualtats i la precarietat, per anticipar l’impacte sobre l’ocupació dels canvis tecnològics actuals i futurs, per permetre tots a aprofitar el seu temps fora de la feina… Europa té 24 milions de desocupats, 85 milions dels seus habitants viuen sota el llindar de la pobresa i el 60% de les noves feines creades són feines a temps parcial, la gran majoria dels quals són precaris.

Lluitar per una nova reducció necessària de la jornada laboral a 32 hores per a:

-Crear les condicions per a la igualtat professional entre dones i homes, i la igualtat en lequilibri entre la vida professional i privada.

-Permetre als treballadors disposar del temps necessari per invertir en diferents formes de la vida de la ciutat; permetre que totes les persones accedeixin, durant el temps de treball, a formació professional al llarg de la carrera.

-Perquè permetin finalment revolucionar la manera de treballar, moure’s, produir i consumir, per respondre a la urgència d’implementar una nova lògica de desenvolupament que respecti el planeta i garanteixi a les generacions d’avui i demà la satisfacció de les necessitats.

El moviment sindical i obrer i especialment la CGT, venim reclamant la reducció de la jornada laboral des del primer moment, ajuntem un dossier de notícies i informació sobre la reducció de jornada. Des de CGT seguim denunciant les hores extres i els fraus de jornada, que la Inspecció de Treball sanciono amb 14 milions l’últim any. Per a CGT és hora d’anar a la conquesta del nostre temps lliure, apostant per la jornada laboral de 32 hores.

Recuperem la paraula SINDICAT.