Més de 78.000 accidents de treball in itinere fins al novembre

Fins al novembre, es van produir 78.683 accidents de treball in itinere. Suposa un increment del 8,3% respecte al mateix període del 2022. D’aquests, la majoria van ser de caràcter lleu (77.686); 868, greus, i 129, van tenir resultat de mort.

Els accidents in itinere els pateixen, majoritàriament, les dones. Fins al novembre, van ser un total de 42.366 dones, 3.791 més que l?any anterior. I la principal causa són els accidents de trànsit.

La resta de variables analitzades a l’àmbit de la sinistralitat i publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social es contenen, amb descensos moderats en alguns casos. Tot i que és cert que l’augment dels accidents de treball in itinere han de constituir un objectiu primordial per a les empreses. Aquestes han de saber que el deure de protecció eficaç no comença i acaba amb l’entrada i la sortida dels centres de treball, sinó que continua més enllà. Tots fem, diàriament, desplaçaments més o menys llargs des del nostre domicili al centre de treball, i viceversa, de manera que aquests desplaçaments també tenen la consideració de risc laboral.

De gener a novembre del 2023, el nombre d’accidents de treball amb baixa va ser de 581.524 i el de sense baixa, 523.067. Comparant les xifres amb el mateix període de l’any anterior, els accidents amb baixa van experimentar una disminució del 0,5% i els accidents sense baixa un augment del 0,4%. I un total de 664 persones treballadores van morir a causa d?un accident de treball.

Dins dels accidents amb baixa, es van produir 502.841 en jornada de treball i 78.683 accidents in itinere. La variació en relació amb el mateix període de l’any anterior es va situar al -1,8 % per als accidents en jornada. Daquests, 3.484 accidents van ser greus i 535 accidents van ser mortals. Comparant aquestes dades amb les del mateix període de l’any anterior, es van produir 49 accidents greus menys i 99 accidents mortals menys.

El 71% dels accidents en jornada amb baixa van afectar homes i el 29% van afectar dones. Els accidents mortals en jornada es van distribuir en 500 casos en homes i 35 en dones.

Des de CGT recordem que les persones treballadores, estan en tot el dret a l’hora de reclamar i exigir entorns de treball segurs, a través dels seus delegats i delegades de Prevenció o amb les denúncies en Inspecció de Treball.