TANCAMENT DE TAQUILLES DE RENFE OPERADORA

Concentració protesta el 25 de setembre

a les 11h en l’estació del Nord de València: “No al tancament de taquilles”

CGT MANIFESTA EL SEU CONDUNTENDE REBUIG AL PROJECTE DE TANCAMENT DE LES TAQUILLES DE RENFE PROXIMITATS, ADVERTIX DE LA

PROGRESSIVA PÈRDUA DE LA QUALITAT EN EL SERVICI PRESTAT I DENÚNCIA L’ABANDÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVICI PÚBLIC A FI DEL

BENEFICI PRIVAT
La Direcció Executiva De Rodalia de Renfe, aprofita l’actual crisi econòmica amb un projecte encaminat

que els ciutadans s’acostumen a l’ús de les màquines expenedores de bitllets, la qual cosa faria desaparéixer al personal

ferroviari de les estacions De Rodalia.

El dit projecte és contrari als interessos de tod@s l@s usuari@s, perquè

deixarà les estacions sense personal que s’ocupe de la seguretat de les instal·lacions i sense la informació personalitzada

que requerixen els ciutadans.

El tancament del canal de venda de bitllets en les taquilles suposarà també una

destrucció massiva de llocs de treball i la seua aberrant substitució per màquines autovenda. Unes màquines autovenda que han

requerit una gran inversió i que tenen elevats costos de manteniment, amb l’agreujant que el producte comprat per Renfe no

dóna, de cap manera, les prestacions requerides.

A banda de la seua mala gestió a l’hora de comprar un material

eficient, el pla de Renfe no s’ha donat a conéixer a l’opinió pública.

Des d’este sindicat entenem que el

silenci de Renfe obeïx que dita pla està guiat per interessos privats donant prioritat a les empreses privades per a

beneficiar-se dels drets reconeguts constitucionalment a les persones, podent privar d’estos drets a la comunitat en el cas

que no aporten beneficis, o bé augmentar el seu preu, siga a través de les tarifes que paguen els usuaris o per mitjà de les

subvencions públiques que paga el ciutadà a través dels impostos.

En l’empresa pública, fins ara, els diners

s’ha reinvertit en la millora del sistema, a diferència de l’empresa privada, on els beneficis pararan a les mans

d’accionistes (uns pocs).

Tot això va en menyscabament de les garanties de mobilitat de la ciutadania i el dret a

accedir al servici de transport en les adequades condicions de qualitat, seguretat i preu assequible.

No cal ser

endeví per a assenyalar les repercussions més evidents i negatives que comportaria el tancament de les taquilles de les

estacions De Rodalia:

1. Augment del gasto públic en l’adquisició i manteniment d’una infinitat de màquines que

substituïsquen a l@s trabajador@s de la venda de bitllets ja que este nou monstre de projecte té si més no una dubtosa

viabilitat econòmica a causa de la reducció d’ingressos que esta aniquilació del servici implica.

2.

Encariment de les tarifes, al posar Renfe en mans d’empreses privades un servici públic que ha sigut creat i costejat per la

societat, davall dubtosos criteris economicistes.

3. Pèrdua de la seguretat ciutadana en els recintes

ferroviaris De Rodalia i augment de les dificultats per a obtindre el títol de transport (bitllet) o rebre informació de viva

veu.

4. Renfe carregarà les responsabilitats cap al poc personal que quede, que haurà de donar la

cara per tots els problemes que es vénen damunt sí este projecte ix avant.

5. Destrucció i

precarització de l’ocupació. Estem farts de veure com cada empresa contractista que passa pel ferrocarril, intenta

empitjorar les condicions de vida dels treballadors.

Els usuaris de les Proximitats i la societat en

el seu conjunt com a propietaris notarem de manera immediata les repercussions d’esta “transformació” que pretenen

imposar-nos els gestors de l’empresa pública RENFE Operadora.

CGT defén que el Servici Ferroviari de les

Proximitats continue sent un servici públic que responga a les expectatives i demandes de mobilitat del conjunt de la

societat, amb uns servicis satisfactoris i unes tarifes assequibles, i per descomptat, garantint la seguretat enfront de

qualsevol altre criteri.

Sobretot perquè hi ha alternatives viables i lògiques, tota la societat, en el seu doble

paper d’usuària i propietària d’eixe Sector Públic Ferroviari, ha de participar i intervindre en les decisions que afecten

el futur del mateix.

CGT, reafirma la seua voluntat de continuar lluitant per un transport ferroviari col·lectiu,

públic i eficaç, on els treballadors tinguen unes condicions de treball dignes, mantenint i augmentant el nombre de llocs de

treball, on la societat puga disfrutar d’un Servici Ferroviari on prime la qualitat del servici i la seguretat de tots,

obligant a les Direccions tècniques i polítiques al manteniment d’un servici públic, segur, social i efectiu.

23

setembre 2009 SECTOR FERROVIARI DEL SFF-CGT