VAGA EN LES ESTACIONS DE VIATGERS ADIF PER AL 27 SEP.

Davant de la nul·la voluntat de l’empresa a negociar una eixida a la problemàtica d’este

conflicte iniciat el 26 d’octubre del 2007. Ens veiem en l’obligació de continuar convocant parades per a tot el personal

d’informació, venda i atenció al client de la Direcció Executiva d’estacions d’ADIF sent el pròxim convocat el dia i

horari:
DESOCUPACIÓ D’11.00h. A 18.00h. El Domingo: 27 de

setembre

En estos temps de greu Crisi, amb més de 4,5 milions de treballadors

en desocupació. La Direcció Corporativa d’Adif en total connivència i complicitat amb els directius de les empreses CCOO i

UGT, fan gala d’una gestió nefasta deteriorant gradualment els Servicis Públics prestats a la ciutadania. I a costa de les

arques públiques entreguen quantitats milionàries a empreses privades que es fan càrrec d’uns servicis que prompte

convertixen en negoci, sense importar-los el deteriorament dels mateixos. Firmen i pacten acomiadaments col·lectius per mitjà

d’ERES. El tancament d’estacions i dependències i el traspàs a empreses privades dels treballs.

Es gastaran en

enguany de crisi 5.300 milions de € en licitacions. Les últimes publicades en BOE núm. 137 de 30 de juny, corresponen a la

renovació dels lots ja privatitzats a finals de l’any passat després de l’acord entre UGT – CCOO i l’empresa, pel que es

van privatitzar, entre altres, els servicis de la venda de bitllets de rodalia i mitja distància a Barcelona passeig de

Gràcia (import net 242.804,89€), Tarragona (209.894,05€), mitja distància en Lleida (238.022,40€) i venda de bitllets amb

reserva de plaça en àmbit nacional o amb reserva o sense de plaça en àmbit internacional a Barcelona estació de França

(153.774,72 €). L’import total és de 844.496,06€, que sumat amb l’IVA (135.119,37€) signifiquen un import en brut de

979.615,43 €, que se’n van a eliminar les nostres càrregues de treball en benefici de les empreses privades.

Un

dels efectes nocius d’estes privatitzacions és la reducció del numere de llocs de treball per a enriquiment d’estes

empreses i bancs privats, que no s’amaguen a l’hora d’agafar les subvencions per la prestació d’uns servicis que estan

degradant, o negociar amb la privatització dels plans de pensions, causa pendent per la que ens tenen segrestat el 0,5% de la

nostra massa salarial.

Són més de 300 els llocs de treball vacants només en la Direcció Executiva d’estacions

d’ADIF, realitzant-se milers d’hores extres tots els anys en l’empresa (1.600.000 Hores Extres en el 2008 equivalents a

900 llocs de treball. En el 2009 es continuen fent igualment). No sols es neguen a traure les vacants a concurs públic per

mitjà d’Ofertes Públiques d’Ocupació, sinó que continuen amb els seus plans i negociacions, per a desfer-se dels

treballadors i servicis que encara queden.

Seguim sense tindre clar qual serà el futur professional d’este

col·lectiu, que després de la partició de l’antiga RENFE va quedar dividit a la mitat en les dos empreses resultants ADIF I

Renfe Operadora. Amb l’únic objectiu d’equilibrar el numere de treballadors amb els que cada una es quedava.

Així, hi ha estacions en què Renfe O. Presta estos servicis amb el seu propi personal, com per exemple les De

Rodalia, i en altres denominades “estacions de Viatgers”, els treballadors són d’Adif. Inclús sent el canal de venda amb les

seues càrregues de treball i sistemes informàtics de Renfe Operadora. En moltes altres ja s’han privatitzat o externalitzat

a empreses privades, contractes i subcontractes.

En l’actualitat després d’assegurar-nos el

president de l’ADIF, que el debat sobre el destí dels treballadors havia finalitzat, per a prendre la decisió que

continuaren prestant els seus servicis en ADIF així com la internalització de càrregues de treball. Veiem com contràriament

continuen renovant les licitacions de les estacions privatitzades el passat any. Que van afectar 190 llocs de treball, que

segons acord ugt-ccoo i empresa serien només pel període d’un any. Els fets ens mostren que tant ADIF, com RENFE OPERADORA,

no tenen cap intenció de seguir fent-se càrrec d’estos servicis.

Des de CGT continuem intentant reobrir les

negociacions a fi a una ràpida eixida del conflicte, però mentres no s’assegure i aclarisca el futur del col·lectiu

d’estacions i s’atenguen a les seues justes reivindicacions, mantindrem vives les mobilitzacions. Els treballadors demanden

fets i no més falses declaracions i acords incomplits per part de la Direcció de l’Empresa, com així ho han manifestat amb

tota fermesa per a continuar amb les mobilitzacions.

És la Direcció d’ADIF així com els mal cridats “sindicats”

majoritaris, els responsables del deteriorament del servici oferit als usuaris i de l’enquistament d’este conflicte llarg

en el temps.

Així, doncs les causes que motiven la convocatòria d’estes parades són lasses següents:

1. – Falta de personal i progressiva reducció i privatització de llocs de treball, que incidixen negativament tant en la

qualitat del servici al/la usuari/a del ferrocarril com en les condicions de treball del personal d’estacions. Exigim la

contractació de personal suficient que garantisca un servici de qualitat, per mitjà d’oferta pública d’ocupació en ADIF, a

més de la paralització de les privatitzacions i la recuperació per part d’ADIF de les càrregues de treball

externalitzades.

2. – Millora de les condicions actuals de treball, seguretat i salut dels/es treballadors/es,

valoració del treball a torns i del treball en diumenges i festius, a més de no estar regulat el menyscapte de diners, la

qual cosa produïx que els/es treballadors/s’hagen de reposar els faltantes en caixa de la seua butxaca baixa amenaça

d’expedients disciplinaris.

En CGT lamentem haver hagut d’arribar a la necessitat continuar amb les parades i

demanem comprensió i suport als usuaris del ferrocarril, ja que un dels objectius fonamentals d’estes mobilitzacions és

aconseguir un servici públic ferroviari de qualitat.
A València 24 de setembre del 2009

Sindicat

Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball