Fusió CAM-Caja Murcia : ni positiva ni necessària.

CGT vol

traslladar la seua més rotunda oposició a este procés de fusió, per les raons següents :

La fusió CAM-CAIXA MÚRCIA significarà una notable pèrdua de llocs de treball per a les zones on estan

implantades ambdós Caixes, afectant sobretot a Múrcia, on la duplicitat d’oficines és notable : CAM (182 Oficines) Caixa

Múrcia (251 oficines). A això caldria sumar la concentració de servicis centrals en una de les dos províncies, que

provocaria, sense cap dubte, varis centenars de llocs de treball menys, i la tremenda mobilitat geogràfica que es patiria per

part de la plantilla resultant.

Ambdós entitats ja tenen un volum suficient i no necessiten créixer per a

mantindre’s en l’actual mercat : Caixa Múrcia ha demostrat ser més eficient que la CAM, caixa que la triplica en grandària.

DEFENEM LA SEUA VIABILITAT COM A GRANS CREADORES D’OCUPACIÓ DE QUALITAT I LA SEUA INFLUÈNCIA SOCIAL EN ELS ENTORNS ON ES

DESENROTLLEN EN L’ACTUALITAT. Reclamem als partits polítics, als òrgans de govern i a les direccions de les Caixes que no

amaguen les repercussions negatives que els processos de fusió ocasionaran per als treballadors i treballadores del sector i

per als nostres clients.

L’excusa de la crisi és una ferramenta que estan utilitzant perquè la fusió siga

acceptada per la nostra societat com a única alternativa. Darrere d’ella estan els desitjos dels poders econòmics del país

perquè hi haja concentracions de bancs/caixes i puguen ser mes fàcilment controlats pels interessos especulatius del capital.

Al mateix temps el seu objectiu és el d’abaratir/eliminar les actuals condicions laborals dels treballadors i treballadores

de les Caixes.

Observem, en línia amb el que descriu anteriorment, una campanya mediàtica per a desacreditar i

desestabilitzar a les Caixes d’Estalvi del nostre país, perseguint una disminució del nombre de les mateixes, camí que

portarà a la desaparició del sector d’estalvi.

Reivindiquem uns servicis financers de caràcter públic, suprimint

l’especulació i els beneficis privats de la intermediació financera. Per això defenem el model jurídic de les Caixes

d’Estalvis com de naturalesa pública, lligat a les Obres Socials, a l’atenció de les necessitats la població i com a

garantia dels seus drets bàsics.

EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ EN EL SECTOR DE LES CAIXES D’ESTALVI

SECCIÓ

SINDICAL ESTATAL CGT- CAM

23 de setembre 2009