Les polítiques antisocials del govern també han destruït les prestacions per als aturats

La taxa de cobertura ha passat del 78,4% el 2010 a prop del 54% en 2017.
L’atur registrat puja en 46.400 persones al mes d’agost i nou de cada deu contractes signats a l’agost són temporals.

Malgrat que el total d’aturats se situa en 3.382.324, els recursos destinats a la protecció per desocupació segueixen caient -el 38% en set anys, i el 3,93% en els PGE per a 2017, tot i que la situació dels aturats cada vegada és pitjor, ja que la taxa de cobertura ha passat del 78,4% el 2010 a prop del 54% en 2017.
El 2010, amb 4 milions de desocupats, una taxa de cobertura del 78,4% i una ràtio d’atur de llarga durada inferior al 43%, el pressupost total va arribar 38,7 milions d’euros. Ara, el 2017, amb 3,46 milions d’persones registrades com a aturades, una coberta inferior al 54% i una taxa d’atur de llarga durada del 54,4% el pressupost és només de 23,9 milions. La taxa de cobertura, que ha passat del 78,4% el 2010 al 53,75% a l’abril de 2017.

La caiguda de la despesa total en 2017, enfront de 2016, té el seu origen en un menor pressupost en prestacions per desocupació, que es redueixen en 1,3 milions d’euros (un -6,7%). Entre d’altres, descendeixen les partides de prestacions contributives (-4,9%), subsidis (-14,2%), Renda Activa d’Inserció (-23,9%) i Programa d’Activació per a l’Ocupació (-20%). Mentre retallen la resta de partides, la destinada a bonificacions a la contractació creix un 11,67%, passant de 1.635 milions als 1.825.

CGT recorda quel’article 41 de la Constitució mandata als poders públics a unes prestacions socials suficients, especialment en cas de desocupació.
Només la mobilització social i sindical dels treballadors o Aturats, pot canviar les polítiques destructives de l’actual govern.