Pensionistes de CGT demanen la dimissió del governador del Banc d’Espanya

L’Assemblea de pensionistes i jubilades de CGT València ha acudit a la convocatòria de la Coordinadora valenciana en defensa del sistema públic de pensions enfront de la seu del Banc d’Espanya al Carrer de les Barques de València.

L’objectiu de la convocatòria ha sigut demanar la dimissió del governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, davant les seues últimes declaracions contra el sistema públic de pensions, en les quals ataca la pujada de les pensions vinculada a l’IPC aprovada recentment pel govern. A més se li ha retret la seua aposta per les pensions privades i per l’augment de l’edat de jubilació.

Des de l’Assemblea de pensionistes i jubilades de CGT València s’ha reclamat la dimissió del governador del Banc d’Espanya, a més d’exigir un sistema públic i suficient de pensions, el repartiment del treball i la riquesa i per descomptat la retirada de les últimes reformes laborals i de les pensions que han contribuït a precarizar més l’ocupació i disminuir les cotitzacions dels empresaris a la Seguretat Social.

L’Assemblea de pensionistes i jubilades de CGT València, en confluència amb la Coordinadora valenciana en defensa del sistema públic de pensions, tornarà a eixir al carrer en defensa d’aquest dret el pròxim 28 de Març.


Pensionistas de CGT piden la dimisión del gobernador del Banco de España

La Asamblea de pensionistas y jubiladas de CGT València ha acudido a la convocatoria de la Coordinadora valenciana en defensa del sistema público de pensiones frente a la sede del Banco de España en la Calle de las Barcas de València.

El objetivo de la convocatoria ha sido pedir la dimisión del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ante sus últimas declaraciones contra el sistema público de pensiones, en las que ataca la subida de las pensiones vinculada al IPC aprobada recientemente por el gobierno. Además se le ha reprochado su apuesta por las pensiones privadas y por el aumento de la edad de jubilación.

Desde la Asamblea de pensionistas y jubiladas de CGT València se ha reclamado la dimisión del gobernador del Banco de España, además de exigir un sistema público y suficiente de pensiones, el reparto del trabajo y la riqueza y por supuesto la retirada de las últimas reformas laborales y de las pensiones  que han contribuido a precarizar más el empleo y disminuir las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social.

La Asamblea de pensionistas y jubiladas de CGT València, en confluencia con la Coordinadora valenciana en defensa del sistema público de pensiones, volverá a salir a la calle en defensa de éste derecho el próximo 28 de Marzo.