Indignats amb Renfe convoca una concentració «PER UN FERROCARRIL PÚBLIC, DIGNE I SOSTENIBLE»

La Plataforma Indignats amb renfe convoca per al 7 de Març a les 12 hores en l’estació del nord de València una concentració per a exigir un ferrocarril Públic, digne i SOStenible»


Manifest: «Xiulem Pel tren»
València 7 de Març de 2020


Històricament les inversions han sigut destinades a l´AVE, deixant al tren convencional baix mínims en seguretat i qualitat. Les inversions en Alta Velocitat, en 2018 van ser del 80% dels pressupostos destinats al ferrocarril, beneficiant tan sols al 3,8% de les persones usuàries; per contra, el 96,2% de les usuàries del tren convencional, sols reben el 20% de les inversions.

Els més de 60.000 milions d´Euros d´inversió en AVE, suposen que cada ciutadà del´estat espanyol hi haja pagat 1.200 Euros per finançar un tren el.litista i devorador de recursos mediambientals, econòmics i que aprofundeix en la discriminació social.

En 2019, sols a València, es van suprimir 7.543 trens en Rodalia i Regionals quasi tots per falta de personal, material o manteniment del material. En els últims anys s´han perdut més de deu milions d´usuàries per any sols a València i sempre pel mal servei prestat i les interminables i innecessàries obres del anomenat Corredor Mediterrani, que realment és un AVE camuflat i que no ha dut cap benefici a les persones usuàries.

A dia d´avuí, la situació del ferrocarril es insostenible i pitjor que quan vàrem presentar les mocions i ens vam trobar ací ara fa un any. Per això demandem el següent:

1. Priorització de les inversions en el més necessari i urgent, que a més a
més, és el que menys despesa econòmica suposaria.

2. Una reestructuració dels horaris i les freqüències, que permeta un servei puntual i amb garanties de circulació, sense cancel.lacions d´última hora i la contractació del personal necessari per garantir un servei públic  de qualitat i amb les garanties de seguretat.

3. Rehabilitació i adequació de les estacions, donant prioritat als serveis més essencials tals com sales d´espera, il·luminació adequada a les andanes, serveis, informació personal i amb pantalles, eliminar les barreres arquitectòniques per a persones amb diversitat funcional, bicicletes, etc…

4.Material ferroviari en condicions, segur, de qualitat, sostenibles i energèticament eficients, dins dels estàndards adequats d´insonorització i accessibilitat, sense deficiències tan usuals com ara les portes dels WC “fora de servei”.

5. Que opere el personal necessari en les estacions com ara l´atenció necessària en màquines expenedores, torns cancel·lats, serveis, etc…; Sobretot en els períodes de màxima afluència per evitar cues i situacions perilloses, cal agilitzar la sortida pels torns deixant-los oberts en cas necessari.

6. Adaptació de les línies actuals de Rodalia per tenir amb compte les necessitats de la població, perllongar línies emprant reestructuracions que faciliten la possibilitat de comunicar les poblacions amb les capitals administratives, els centres de treball i els centres acadèmics.

7. En una fase també immediata però posterior, analitzar les inversions en l´electrificació de totes les línies que encara no hi estan així com la duplicació de les vies en els trams que siguen necessaris.

8. Reestructuració de les línies de mercaderies donant prioritat novament, al transport de mercaderies per tren, no sols transfronterers sinó també de proximitat, emprant i creant nusos logístics per complementar i posibilitar l´arribada de les mercaderies a les ciutats i el repartiment per mitjants respectuosos amb el medi ambient, de les mateixes.

9. Integració d´un mapa de la xarxa de transports públics de la ciutat com ara FGV, BUS i TREN per poder complementar-se entre elles, potenciant els intercanviadors modals també amb la bicicleta per a que possibilite la mobilitat prescindint-hi del vehicle privat, així com una necessària integració tarifària en consorci que agilitze els desplaçaments amb un sol títol de transport.

10. L´aposta per un transport púlic de qualitat es tradueix en un impacte positiu de la qualitat de l´aire que respirem a les ciutats. Fer una ciutat més sostenible i més amable per a les persones, passa per un sistema eficient que convide a deixar el cotxe en casa per anar al treball o la universitat.

11. Depuració de responsabilitats dels responsables de la gestió de les linies
de Rodalies i Mitja Distància de València.

12. Intervenció i implicació de les administracions a través dels nostres polítics per tal de revertir una situació que cada vegada és més insostenible i que afecta cada dia a milers de persones usuàries.