El 19 de novembre judici contra la Fundación Amigó per acomiadament i assetjament a treballadors del centre d’acolliment de menors “La Foia” de Bunyol

  • Per a rebre com es mereixen, a les 10h30 en la Ciutat de la Justícia, als culpables d’acomiadar a tota la Secció Sindical de CGT. Dimecres 19 de novembre tindrà lloc el primer dels cinc juís

La Confederació General del Treball, sindicat al que estan afiliats els quatre treballadors acomiadats per la fundació religiosa encarregada de la gestió dels centres de menors tutelats per la Generalitat Valenciana, ha convocat el dia del primer dels judicis una concentració solidària a les 10h30 en la Ciutat de la Justícia de València

El dimecres 19 de novembre se celebrarà el primer dels cinc judicis, quatre per acomiadament i un contra sanció imposada a un dels afectats, contra la Fundació Amigó.

Les demandes contra la fundació religiosa que compta amb set centres al País Valencià (dos a Castelló, un a Bunyol, dos a València, un a Paterna i un últim a Alacant) van ser interposades per quatre treballadors sindicats a la CGT que van conformar la seua Secció Sindical en el centre d’acolliment de menors “La Foia”.

Tal com sosté la Confederació, els acomiadaments recorreguts són nuls de ple dret ja què la direcció del centre va vulnerar drets fonamentals, entre ells la llibertat sindical.

Els quatre treballadors no solament van ser acomiadats al poc temps de conformar la Secció Sindical, sinó que la direcció va dur a terme una campanya de desprestigi i assetjament laboral contra tots ells, fins al punt que dos d’ells van causar baixa mèdica per depressió.

D’aquesta forma, la CGT assenyala a la Generalitat Valenciana i als Religiosos Amigonianos com a responsables no solament de polítiques laborals contràries a dret, sinó com a entitats que han demostrat actuar de manera pèssima davant la labor social que suposa la cura i educació de menors en risc d’exclusió.

Així mateix, el sindicat exigeix que es revise urgentment la gestió que estan duent a terme organismes privats del que és una competència pública, la tutela de menors. Aquest servei social va començar a ser privatitzat l’any 2004.

Gabinet de Premsa CGT-PV