Informació dels nous canvis en les nòmines dels treballadors

El Ministeri d’Ocupació ha establert un període de sis mesos, fins el 12 de maig de 2015, perquè les empreses s’adaptin al nou model de nòmina que hauran de lliurar als seus treballadors.

En què consisteixen aquests canvis? Fins ara en les nòmines dels treballadors únicament constaven la base de cotització i el tipus de retenció corresponents a l’aportació del treballador, però no les aportacions que les empreses feien a la Seguretat Social.
En concret, en les nòmines actuals només es reflecteix el que paguen els treballadors en cotitzacions per contingències comunes (4,7%), per desocupació en contractes fixos (1,5%), per desocupació en contractes temporals (1,6%) i per formació professional (0,1%).

A partir d’ara les nòmines han de recollir també el que aporten les empreses per contingències comunes (23,6%) i contingències professionals per desocupació en contractes fixos (5,5%), per desocupació en contractes temporals (6,7%), per formació professional (0,6%) i pel Fons de Garantia Salarial (0,2%).

Les nòmines seran així més completes i cada treballador podrà conèixer de primera mà quant paga la seva empresa a la Seguretat Social a cotitzacions i per quins conceptes.
Aquí et pots descarregar aquest nou model de nòmina, publicat pel BOE.

Des de la CGT de València, prepararem en les pròximes setmanes un curs de nòmines per a tota l’afiliació, per tal que totes puguin conèixer els canvis per interpretar adequadament els conceptes per evitar fraus i irregularitats de les empreses.