Grup de Diversitat Sexual i de Gènere de CGT-València

Companyes i companys volem informar que s’ha constituït el grup de treball LGTB-CGT Diversitat Sexual i de Gènere dins de Dones Lliures.

Es forma aquest grup per la necessitat de donar cabuda a les diferents problemàtiques que han arribat fins al nostre sindicat des de l’àmbit LGTB, a més de crear un espai de reflexió llibertari sobre la realitat entorn de la diversitat sexual i de gènere.

El nostre propòsit és sensibilitzar i visibilitzar, tant dins del sindicat com en els diferents àmbits laborals on treballem, de les diferents discriminacions laborals i socials de la població LGTB. També volem apropar les eines de les que disposem en CGT i oferir una xarxa de comunicació que serveixi d’enllaç amb altres col·lectius.

Convidem a totes les persones que vulguin participar en aquest projecte que es posin en contacte a través de correu electrònic lgtb.cgt@gmail.com i @lgtbcgt a twitter.


 

Grupo de Diversidad Sexual y de Género de CGT-Valencia
Compañeras y compañeros queremos informar que se ha constituido el grupo de trabajo LGTB-CGT Diversidad Sexual y de Género dentro de Dones Lliures.

Se forma este grupo por la necesidad de dar cabida a las diferentes problemáticas que han llegado hasta nuestro sindicato desde el ámbito LGTB, además de crear un espacio de reflexión libertario sobre la realidad en torno a la diversidad sexual y de género.

Nuestro propósito es sensibilizar y visibilizar, tanto dentro del sindicato como en los distintos ámbitos laborales donde trabajamos, de las diferentes discriminaciones laborales y sociales de la población LGTB. También queremos acercar las herramientas de las que disponemos en CGT y ofrecer una red de comunicación que sirva de enlace con otros colectivos.

Invitamos a todas las personas que quieran participar en este proyecto que se pongan en contacto a través de correo electrónico lgtb.cgt@gmail.com y @lgtbcgt en twitter.