Digitalitzada tota la premsa alcoiana de la República i la Guerra Civil

L’Hemeroteca Municipal d’Alcoi és una de les col·leccions documentals més consultades per investigadors locals i forans, perquè conserva quantitat de capçaleres de periòdics únics en la Comunitat Valenciana. A més a més, el període de la Segona República i la Guerra Civil, per la seua excepcionalitat, va ocasionar una eclosió de premsa, sobretot per motivacions ideològiques i per la lògica desaparició de la censura que havia existit durant la Dictadura de Primo de Rivera.
La presència de quantitat de capçaleres de premsa obrera, republicana i anarquista també explica que siga una de les col·leccions més atractives per als historiadors d’aquest període.

S’han digitalitzat capçaleres com Orientación Social, butlletí informatiu del «Partido Socialista Obrero» de 1931 a 1936; capçaleres vinculades al Front Popular o la CNT-FAI, com Joven Guardia, Ruta Confederal i Humanidad; periòdics catòlics o conservadors, com La Voz del Pueblo i La Gaceta de Levante; periòdics republicans, com El Faro, vinculat a qui seria ministre Juan Botella Asensi, o Democracia, vinculat a la Dreta Lliberal Republicana que encapçalava l’advocat Gregorio Ridaura.

En total s’han digitalitzat 3.271 exemplars entre 1931 i 1936, amb una inversió de 3.000 euros. Els formats de digitalització segueixen la normativa publicada per la Generalitat Valenciana, és a dir, formats d’imatge a alta i baixa resolució, i pdf per a facilitar la seua consulta. En el nostre cas, i atès que la documentació és en la seua totalitat material imprés, també s’ha treballat en format OCR per facilitar la recerca en el contingut dels periòdics.

«Des de la Regidoria de Cultura volem continuar difonent l’excepcional riquesa que conserva l’arxiu municipal, així com facilitar l’accés i la difusió a la seua documentació mitjançant les noves tecnologies, i assegurar alhora la conservació de documents únics del patrimoni històric», ha afirmat el regidor de Cultura, Raül Llopis.

Informacio a la web del periodic