CGT es mobilitza contra l’externalització i la precarietat de Banc Sabadell

La direcció de BS continua amb els seus plans d’externalitzar els serveis administratius a BSOS: primer van introduir a personal de consultores externes com INDRA o EVERIS i ara pretenen treure del banc a prop de 500 companys i companyes. CGT s’oposa a les mesures descrites que suposen abandonar una part del negoci tradicional bancari i precaritzar les condicions del personal afectat.

Després de la realització de quatre reunions de negociació sobre l’aplicació d’una presumpta successió d’empreses, el pretès pacte que donarà garanties a la plantilla afectada va prenent forma: condicions de BS, retorn en cas d’acomiadaments, modificació de condicions, trasllats, etc. No pot ser d’una altra manera ja que la direcció de l’empresa necessita la signatura majoritària d’aquest acord per aconseguir el seu veritable objectiu: traspassar a 481 companys i companyes a una altra empresa i externalitzar els seus serveis administratius.

Al tinter queden diverses coses importants, entre les quals destaquem:

Què passa si l’empresa incompleix l’acord de retorn? No podem obviar que cas de produir-se el mateix, el nostre lloc de treball haurà desaparegut i la situació declarada per la direcció (no compartida per CGT) és d’excedents de personal a tota la xarxa d’oficines del banc, pel que en la nostra opinió el personal estarà davant una problemàtica de difícil situació que presumiblement acabarà en un acomiadament, com a molt, improcedent. Per això considerem necessari penalitzar aquesta possibilitat d’incompliment amb una indemnització de 120 dies per any treballat sense límits legals, única manera de blindar el compliment de les mesures descrites i la bona fe «declarada» per la direcció del banc i que cas de complir-se el pactat, no suposarà cap cost afegit per a Banc Sabadell.

La direcció comunica que farà prejubilacions a BSOS i que seran en les mateixes condicions que es realitzen al banc. Aquí el problema sorgeix en què les condicions de prejubilació al banc no estan pactades: les decideix unilateralment la direcció, proposant a qui els sembla oportú i sota pressions. Per això considerem imprescindible que es pactin en l’acord, que siguin universals i voluntàries, que es lliguin a noves contractacions, o bé que es pactin en Banc Sabadell amb les mateixes característiques i llavors podran ser un referent per al personal de BSOS.

Propera reunió: dia 30 de març, encara queda temps perquè els sindicats s’oposen a les mesures descrites i convoqui les mobilitzacions necessàries per aconseguir que no s’externalitzin els serveis administratius del banc i el personal afectat continue com a plantilla de Banc Sabadell.

http://www.cgtbs.info/               www.facebook.com/CGT.bs             https://twitter.com/CGTbs

CGT-Banco Sabadell