CGT denúncia l’incompliment per part del Banc de Sabadell de l’acord de registre de jornada dels treballadors/es

REGISTRE DE LA JORNADA PER A TOT EL PERSONAL DE BANC SABADELL:

CGT DENUNCIA L’INCOMPLIMENT DE L’ACORD DE 23 D’ABRIL DE 2015 DAVANT L’AUDIÈNCIA NACIONAL I TOTES LES INSPECCIONS DE TREBALL DE L’ESTAT ESPANYOL

Els fets ens semblen extremadament greus: ja no solament es tracta d’incomplir la legislació laboral vigent, ara es menteix davant l’Audiència Nacional manifestant per escrit que s’ha implantat un registre de jornada per a tot el personal del banc, quan ens consta que les instruccions remeses són que solament es realitzi aquest registre al personal administratiu (13.18 % de la plantilla).

El passat 23 d’abril, davant la demanda presentada per CGT a l’Audiència Nacional, la Direcció del banc va arribar al següent acord amb el nostre sindicat:

“Banc Sabadell manifesta que ha implantat un registre de jornada i d’hores extraordinàries que afecta a tot el personal del banc, i que comunicarà el còmput d’hores extraordinàries a les representacions sindicals seguint la legislació vigent” (En aquest enllaç hi teniu l’acord http://www.cgtbs.info/images/stories/pdf/acuerdos_y_pactos/acuerdocgtprolongacion.pdf)

A data d’aquest escrit, gairebé sis mesos després de la signatura de l’acord, podem constatar la mala fe de l’actuació de la Direcció del banc:

 No s’ha implantat el registre de la jornada ni d’hores extraordinàries per al personal amb categoria de Tècnic (86,82 % de la plantilla total).

 Només es registra, i no en tots els casos, la jornada i les hores extraordinàries del personal administratiu.

 No es comuniquen als sindicats les hores extraordinàries realitzades d’acord a la legislació vigent. Solament remeten un resum trimestral del nombre realitzat i compensat per Territorials, obviant el resum mensual del registre diari d’hores extres per treballador/a i les causes que han motivat la seva realització: única manera de comprovar la veracitat de les hores extraordinàries comunicades i les seves compensacions.

Hem intentat solucionar la problemàtica descrita mitjançant la negociació, però la reprovable i il·legal actuació de la Direcció, no ens ha deixat un altre camí que tornar a demandar davant l’Audiència Nacional i exigir el compliment de l’Acord davant la mateixa i totes les Inspeccions de Treball, esperant que les autoritats laborals posin fi a aquesta situació i obliguin a la Direcció del banc al fet que donin les instruccions oportunes perquè puguem desenvolupar el nostre treball d’acord a la legislació laboral vigent. Intentem, amb les nostres accions, demostrar la realitat laboral en banc Sabadell, on es produeixen continus ajustos de plantilla (1447 BAIXES AL BANC DURANT 2014 segons dades facilitades per l’empresa) que provoquen una plantilla insuficient per donar resposta a la càrrega de treball suportada i ens obliguen a realitzar prolongacions de jornada continues, que no són registrades i, per tant, compensades o retribuïdes com a hores extraordinàries.

CONTRA L’ABÚS GENERALITZAT, LA RESPOSTA DE CGT

PARTICIPA AMB L’ALTERNATIVA SINDICAL EN BANC SABADELL

Secció Estatal CGT Grup Banc Sabadell

http://www.cgtbs.info/