CGT davant les signatures dels convenis de RENFE i ADIF

SIGNAT EL CONVENI DEL GRUP RENFE, ELS NOSTRES AFILIATS DECIDIRAN LA NOSTRA POSTURA

Els sindicats UGT i Semaf han signat el 1r Conveni de Grup Renfe, que inclou el pla d’ocupació subscrit solament per aquests sindicats el 6 de novembre.

En aquest acord, si bé s’han millorat substancialment les condicions d’integració dels companys de l’extinta FEVE i algunes altres qüestions, la majoria de les reivindicacions necessàries es tractaran en taules de negociació posteriors, que UGT i Semaf han condicionat al fet que solament participin en elles els sindicats signataris del Conveni. És la xacra del corró UGT – Semaf.

Quan hi havia unes altres possibles solucions, és impresentable utilitzar la incorporació d’un pla d’ocupació que no recolzem i al qual hem plantejat propostes alternatives raonades i viables que no han estat tingudes en compte, per intentar deixar-nos fora de la signatura del Conveni Col·lectiu i de les taules que d’ell deriven.

Hem de decidir si estar presents en les negociacions que modificaran les condicions laborals de les i els ferroviaris, o quedar exclosos d’aquestes negociacions, tal com pretenen els signants, per poder campar a pler durant 3 anys.

CGT ha donat sortida a aquesta qüestió de forma assembleària, i s’ha decidit fer una consulta a la nostra afiliació per veure les possibilitats d’adherir-nos o no. La nostra responsabilitat i compromís amb la defensa dels drets laborals dels ferroviaris i ferroviàries i la decisió majoritària del Ple de seccions sindicals de CGT, ens porta a prendre aquesta decisió.

La vaga del 18 de desembre va ser desconvocada per acord de la majoria de les Seccions Sindicals, després de la signatura del Conveni de Renfe i d’Adif. Ara queda seguir lluitant i incidint en tots els importants aspectes del conveni que queden oberts en les diferents taules si finalment ens adherim, i seguir combatent la precarietat i inestabilitat dels cada vegada més nombrosos ferroviaris que formaran part de la plantilla de Grup Renfe, amb unes condicions lamentables.

PER LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ!
PEL FUTUR DE L’EMPRESA!

CGT FIRMA EL I CONVENI COL·LECTIU D’ADIF I ADIF A.V.

El 17 de desembre CGT, CC.OO. i UGT, han signat el 1r Conveni multiempresarial ADIF-ADIF-A.V., en el qual entre altres qüestions es garanteix l’ocupació a través d’una nova OEP, la integració dels treballadors de FEVE, la possibilitat d’accedir a la jubilació parcial, la permeabilitat entre ambdues empreses, la mobilitat interna, millores en aspectes socials (parelles de fet, ampliació de les ajudes per fills disminuïts psíquics, títols de transport,..).

La signatura d’aquest Conveni no significa que hàgim aconseguit tots els objectius plantejats a l’inici d’aquesta negociació. Han quedat obertes una sèrie de Comissions (Empleabilitat i qualitat d’ocupació, Normativa laboral, Ordenació Professional, etc) en les quals, els signants d’aquest Conveni, han de negociar sobre matèries primordials per garantir la viabilitat de l’Empresa i els drets de tots els seus treballadors.

En la taula d’empleabilitat: fent respectar la internalització de càrregues de treball; en la de Normativa: garantint l’avanç en drets per a tots els treballadors; en la d’Ordenació Professional: garantint que sigui coherent, sense pèrdua de drets, unida a una estructura retributiva no discriminatòria, un marc funcional delimitat apostant per la no externalització de les càrregues de treball; la de MM.II: per aconseguir acords que atenuïn els desequilibris existents per a aquest col·lectiu; la Comissió de Seguiment: per vetllar perquè la plena integració dels treballadors de FEVE es realitza amb els criteris que hem exigit durant la negociació; en la Paritària: per custodiar que els acords d’aquest conveni siguin respectats plenament sempre d’acord amb les nostres pretensions.

Per a CGT és prioritari, a partir d’aquesta signatura, continuar amb les propostes en les diferents taules negociadores amb la finalitat de garantir el futur de l’empresa i el de tots els seus treballadors, sent molt gelosos en el seguiment de les diferents taules creades a tals efectes.

No deixarem de lluitar perquè es compleixin els acords signats en aquest conveni i s’abordin els que encara no s’han aconseguit, uns per la incapacitat de la Direcció per donar respostes i uns altres per perversos interessos d’algunes organitzacions sindicals.

CGT mantindrà la mobilització fins a l’últim moment de la negociació, incidint per millorar el document final i decidint la seva signatura conforme als acords aconseguits dins dels nostres òrgans de decisió.

PER AQUEST MOTIU I UNA VEGADA SIGNAT EL CONVENI DECIDÍEM DESCONVOCAR LA VAGA.

PER LA DEFENSA DELS TEUS DRETS!

Sector Federal Ferroviari de la CGT
http://www.sff-cgt.org/
@SFFCGT