Descontrol i absència de clàusules de sanció en les concessions sanitàries

Les empreses que gestionen un total de cinc hospitals públics de la Comunitat Valenciana han funcionat durant l’etapa del PP al capdavant de la Generalitat sense cap tipus de control per part de l’Administració.

Tant és així, que totes tenen liquidacions pendents de saldar amb el Consell. D’aquesta manera, en el cas de l’hospital d’Alzira, estan encara sense tancar les liquidacions del 2008 al 2014. En els casos de Dénia i Manises, estan pendents del 2009 al 2014, en el d’Elx, del 2010 al 2014 i en el de Torrevella, falten per tancar les liquidacions del 2013 i 2014.

A més, en el document que aborda les condicions que han de complir les empreses concessionàries s’especifica que totes hauran de sotmetre’s a una auditoria integral anual duta a terme per la Generalitat Valenciana a través de mitjans propis o aliens.

No obstant això, mai no s’ha fet cap d’aquestes auditories de comptes de les concessions administratives per l’anterior Consell.

Per a rematar aquesta mànega ampla amb aquestes empreses, tampoc se’ls va incloure cap clàusula de penalització en cas d’incompliment del que estableixen els contractes.

Precisament, aquest aspecte fa molt complicat que el nou Consell puga rescindir els contractes amb les concessionàries.

Després del canvi de Govern en la Generalitat, el departament de Sanitat va encarregar un informe sobre possibles incompliments de les empreses, amb l’objectiu de recuperar la gestió directa d’aquests hospitals al·legant incompliment de contracte, ja que si ho fera de manera unilateral, hauria de pagar-los unes indemnitzacions milionàries.

No obstant això, la no-existència de clàusules de penalització dificulta aquesta via i quasi amb tota probabilitat la Generalitat haurà d’esperar que acaben les concessions per a assumir la gestió d’aquests hospitals.

Com ja va informar eldiario.es, l’hospital d’Alzira serà el primer i l’únic que es puga rescatar en aquests quatre anys de mandat del tripartit pel fet que la concessió del centre, atorgada l’any 2003, caduca el 2018, un any abans que acabe el mandat.

La resta dels centres sanitaris de gestió privada acaben les concessions el 2021 (Torrevella i Dénia), el 2024 (Manises) i el 2025 (Elx).