CGT crida a secundar la Vaga del Sector Educatiu el 9 de març

CGT del País Valencià fa una crida a totes les integrants de la Comunitat Educativa a secundar, el 9 de març, la Vaga des d’Educació Infantil fins a la Universitat.

Manifest

VAGA DEL SECTOR EDUCATIU 9 MARÇ

RECUPEREM DRETS. RECUPEREM L’EDUCACIÓ PÚBLICA

CGT del País Valencià fa una crida a totes les integrants de la Comunitat Educativa (alumnat, mares i pares, treballadores dels centres educatius) a secundar, el 9 de març, la Vaga del Sector Educatiu (des d’Educació Infantil fins a la Universitat).

EXIGIM

– Una regulació de l’educació, en tots els seus nivells (Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional, Universitària i ensenyaments no reglats), aliena a interessos polítics i econòmics, i centrada en la formació integral de persones, amb esperit crític i capacitat de resolució de problemes.

Dotació de les plantilles adequades de les diferents professionals de l’educació tant de personal docent com d’administració i serveis, fins a poder exercir el seu treball en les millors condicions per a l’alumnat.

– Dignificació de les condicions laborals de les treballadores dels centres educatius, estabilitat del personal i eliminació de la precarietat i els abusos a la interinitat, en tots els nivells d’Ensenyament.

– Baixada de ràtios fins a aconseguir les recomanades internacionalment i respondre adequadament a les diferents necessitats de l’alumnat, en tots els nivells d’Ensenyament.

– Autonomia del professorat i els centres, així com la participació democràtica de la comunitat educativa en aquests, integrant-los en el context social. Direccions col·legiades i revocables.

– Per una Educació racional, científica, crítica, laica, que excloga la formació religiosa de les aules. Per una Educació per a la vida, no competitiva, pluricultural, integral i que potencie el coneixement obert i compartit.

– Serveis i recursos suficients perquè tot l’alumnat reba els suports necessaris i puga progressar d’acord al seu ritme de maduració.

– Xarxa pública de centres integrats d’FP amb oferta adequada i suficient de cicles formatius i pràctiques reals, que no substituïsquen llocs de treball gratuïtament. No a l’FP Dual.

– Fre a la privatització del Sistema Educatiu; fre a la mercantilización de l’Ensenyament i la Recerca Universitària, No a la cessió de terreny públic per a la construcció de centres escolars i universitats privades. L’Educació és un dret fonamental el qual no ha de ser objecte ni de negoci ni de lucre.

– Xarxa única de centres de titularitat i gestió públiques, en tots els nivells d’Ensenyament. Xarxa de centres controlada pels Consells Escolars municipals.

– Gratuïtat real de l’Ensenyament en tots els nivells, inclosos llibres, transport i menjadors, que facen realitat la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

– Participació real de mares, pares, alumnat i treballadores del sector.  Autogestió i democratització dels centres educatius retornant el poder a òrgans que representen a la Comunitat Educativa.

– Augmentar la importància lectiva d’assignatures de caràcter humanístic, com Filosofia, Música i Plàstica.

– Advoquem per una educació intercultural, compensadora de les desigualtats socials, culturals, econòmiques o territorials (especial referència al mitjà rural), participativa, no selectiva i no discriminatòria. Entenem l’educació com a procés de transformació social.

A LA VAGA!!

CGT País Valencià