CAS PREFACI: UN NOU ESCÀNDOL DE RTVV

El Comité d’Empresa considera inaudit i aberrant que l’exsecretari general de RTVV, Juan Prefaci, continue vinculat a l’empresa com a conseqüència de la sentència favorable que va guanyar amb ocasió d’una demanda d’acomiadament i per les successives inhibicions dels directius de RTVV. El Comité d’Empresa, per tant, denuncia que Prefaci estarà pròximament a la nòmina de l’empresa més de dos anys després de la seua marxa, sense que l’advocacia de la Generalitat ni el Consell liquidador l’hagen acomiadat.

Cal recordar que tots els directius d’aquesta casa tenien fixada, i acceptada per ells, una clàusula per la qual quedaven vinculats a la direcció general. Per això, la marxa del director general hauria d’haver comportat automàticament el cessament de la seua vinculació laboral. Tampoc no ens sembla èticament acceptable que l’autor d’un ERO, que ell va justificar en causes econòmiques, demande per acomiadament a l’empresa de la qual ell ha estat un dels màxims directius.

A hores d’ara, i pel que sap el Comité d’Empresa, la sentència no ha estat recorreguda i ha adquirit fermesa, però no s’ha executat. El Consell liquidador està a l’espera que l’advocacia de la Generalitat decidisca com rescindir la relació laboral de les dos parts.

Finalment, la responsabilitat en el tracte favorable a l’ex secretari general continua  fins la mateixa celebració del judici on Juan Prefaci reclama la nul.litat. L’empresa no va actuar amb el rigor exigible en la defensa dels seus interessos i el seu patrimoni, atés que, com recull la sentència, la seua intervenció es va limitar a admetre els fets i a sol.licitar que es dictara sentència ajustada a dret. Considerem rebutjable que els liquidadors no donaren instruccions a l’advocat que, en teoria, havia de defensar els interessos de RTVV.

Davant la situació generada, l’òrgan de representació dels treballadors ha presentat al Consell Liquidador una bateria de preguntes sobre l’abast de l’execució de la sentència i ha exigit que siga recorreguda davant instàncies judicials superiors.

Igualment, el Comité ha demanat que s’òbriga un expedient sancionador a Juan Prefaci per actuació deslleial en ser imputat en les presumptes irregularitats en la contractació de RTVV amb Teconsa durant la visita del Papa en 2006 i la gestió del primer ERO de l’empresa, declarat nul pel TSJ. Igualment, exigim que s’esclarisca l’actuació dels serveis jurídics de RTVV en defensa dels interessos de l’empresa.