El Govern canvia de forma limitada i urgent la Llei de l’Avortament

  • Ho fa amb una proposició de llei breu de sol dos articles i tres disposicions presentada  pel PP que solament afectarà al permís dels pares a les dones d’entre 16 i 17 any.

No al consentiment familiar per avortar: Les menors també tenen dret a decidir!

La nova legislació que presentarà el PP per procediment abreujat, va en contra dels drets humans, dels drets de les dones i tindrà greus conseqüències en la seua salut i la seua vida. Tormen a recordar que una dona que ha pres la decisió d’avortar no va deixar de fer-lo per més impediments que se li posen, però ho farà en la clandestinitat: avortaments insegursi en risc de mort.

Una altra vegada, les dones veiem amenaçat el nostre dret a decidir la interrupció voluntària de l’embaràs per una mesura electoralista del partit en el Govern que en absolut és una demanda social ni calia, ja que només un 10% de les dones d’aquesta edat han avortat sense el consentiment del pare o mare. Una reforma que limita la llibertat de les dones sobre el nostre cos, tractant-nos com a ciudadanes de segona i menors d’edat.
Aquest consentiment no es demana en altres casos en els quals les dones de 16 o 17 anys poden decidir per sí mateixes, com ara treballar o deixar els estudis, mantindre relacions sexuals o sometre’s a una operació de cirurgia estètica. Es considera que tenen capacitat per a ser mares, però se’ls vol llevar la capacitat de decidir no ser-lo.
No anem a consentir més regressions ens els drets de les dones, continuarem en la lluita i la resistència feminista fins aconseguir que els nostres drets siguen respectats.

Nosaltres decidim si parim, o no parim!

Ni un pas enrere!

Avortament lliure i gratuit!