ADIF defrauda a la Seguretat Social 4.818.595’99 euros en concepte de ’diferències en la cotització’

ADIF ha estat durant 5 anys infracotitzant per gran part de la seva plantilla, qualificant les hores extres comunes com de força major i tractant com a dietes conceptes salarials

La Confederació General del Treball (CGT), després d’anys d’accions sindicals i denúncies realitzades davant la gran quantitat d’hores extraordinàries que es produeixen a l’any a ADIF, ha aconseguit que la Inspecció de Treball i Seguretat Social investigui i descobreixi el frau comès per ADIF per valor de 4.818.595’99 euros en concepte de “diferències en la cotització”.

Els inspectors encarregats de dirigir aquest procediment han resolt que aquest frau correspon al període comprès entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2015. Durant aquests anys, ADIF ha estat infracotitzant per una gran part de la seva plantilla, qualificant les hores extraordinàries com a força major i tractant com a dietes conceptes salarials.

CGT considera que aquest frau massiu en les cotitzacions per part d’un ens públic, dependent del Ministeri de Foment, és intolerable a més d’incidir negativament en les arques públiques i de tenir greus conseqüències sobre les treballadores i treballadors que es troben amb problemes a l’hora de qualificar malalties professionals o la incapacitat permanent.

CGT considera que han de depurar-se les responsabilitats, procedint-se immediatament per part d’ADIF a regularitzar les cotitzacions de tota la plantilla.

De la mateixa manera, la CGT ve denunciant la falta de plantilla i l’elevada edat mitjana que té l’actual. És pel que des de l’organització anarcosindicalista s’exigeix a aquesta empresa pública l’organització d’una convocatòria d’ocupació pública urgent que comporti a un increment substancial de la plantilla.

Gabinet de premsa del Comitè Confederal de la CGT