18-D: Vaga de CGT a Renfe i Adif, contra la reforma laboral en el ferrocarril

El dia 18 de desembre, CGT té convocada una vaga de 23 hores a Renfe i Adif, amb l’objectiu d’incidir i millorar el conveni col·lectiu que previsiblement serà signat en aquesta setmana. Fins al moment, les últimes propostes no s’ajusten a les nostres reivindicacions, i només la pressió dels i les Ferroviari i totes aconseguirà millorar-les.

Que aquesta vaga tingui un seguiment massiu serà determinant per aconseguir plans d’ocupació i convenis que garanteixin la viabilitat i estabilitat de les plantilles. Des de CGT considerem que només els i les Ferroviari i totes tenim la capacitat de revertir la perillosa situació en què es troben les plantilles de les empreses públiques Renfe i Adif, i estem convencid @ s de lluitar i donar suport a la convocatòria suposarà el principi de la fi de la deriva privatitzadora i de l’entrada en un cicle de precarització de l’ocupació pública, parell a la precarització del servei públic ferroviari.

Després de mesos de reunions, intensificades en les últimes setmanes, CGT s’ha bolcat en propostes concretes que recollissin en conveni els aspectes principals que portem reivindicant, alguns des de fa anys, com la integració del personal de l’extinta FEVE, nous ingressos que garanteixin la viabilitat de les empreses i el rejoveniment de plantilla, mitjançant contractes de relleu o similars.

En el cas de Renfe, CGT no va a assumir un pla d’ocupació que obre la porta a la precarietat i la inestabilitat, sense concretar nombre d’ingressos, amb tot tipus de contractes i amb salaris fins a un 30% menys. No anem a assumir les imposicions de les organitzacions empresarials i dels mercats que exigeixen beneficis a costa d’empitjorar les condicions laborals, en definitiva el conegut eslògan empresarial de «treballar més per guanyar menys». És un pla de recursos humans que estén i normalitza la precarietat, en una empresa pública que hauria de ser generadora d’ocupació de qualitat i estabilitat, com a garantia de viabilitat i continuïtat.

En el cas d’Adif, si bé s’aposta per oferta pública d’ocupació i es garanteix l’ingrés d’un nombre important de treballadors i la consolidació dels considerats per Adif «Indefinits no fixos», encara falta concretar importants qüestions sobre diversos aspectes de conveni .

En qualsevol cas la decisió que prengui CGT serà la decisió que prenguin els afiliats, de manera directa i democràtica en les diferents assemblees convocades durant aquests dies.

PER LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ!
¡PEL FUTUR DE L’EMPRESA!