Els sindicats UGT i CGT s’oposen a un conveni de l’estiba negociat únicament per Coordinadora

Mobilització dels sindicats del sector portuari davant la imminent signatura del conveni col · lectiu per a l’estiba al port de València. L’oposició s’ha concretat en una carta adreçada al president de SEVASA SAGEP per part de David Nácher Tomás (secretari general de la secció sindical d’UGT SEVASA) i Juan Beses Miguel (secretari general de la secció sindical de CGT SEVASA).

En aquesta carta, Nácher i Beses expliquen «que són totalment desconeixedors de la negociació i aquesta signatura imminent del conveni, ja que des de juny de 2014 no s’ha tornat a convocar la taula negociadora constituïda en el seu dia per a la signatura del conveni, que és l’òrgan legítim per a tal fi «. Això respon a diverses notícies publicades en els mitjans de comunicació sobre la presumpta imminència de l’acord.

Per això, els representants sindicals apel · len a la SAGEP a que convoqui la taula negociadora del conveni en un termini de 48 hores des de la recepció de la seva declaració. Si no és així, han de notificar a la Secretaria de la Comissió Paritària Sectorial l’oposició dels sindicats UGT i CGT a la signatura de cap conveni sense la seva presència a les reunions de negociació i, si s’escau, l’inici d’accions de preavís de vaga