Tot el poder a les mútues: no us poseu malalts!

imagesLes sis novetats a tenir en compte pels treballadors de baixa.  El Consell de Ministres dóna llum verda a la llei de mútues, que resta poder als metges; la reforma estarà totalment desplegada en sis mesos amb aquests canvis substancials.

La nova llei resta poder als facultatius però respecta que tinguen l’última paraula per a donar l’alta a un treballador una vegada recuperat. El Govern treballava en la possibilitat que les mútues demanaren l’alta, però l’opció s’ha descartat definitivament.

Desapareixen els parts setmanals

A partir de l’entrada en vigor del reial decret, els parts de baixa s’ajustaran al programa de recuperació. És a dir, el treballador ja no haurà d’anar cada set dies a la consulta per a renovar la situació. Els metges rebran unes taules que orientaran quant temps s’ha d’autoritzar en funció de la malaltia, l’edat del treballador i la seua activitat professional.

El període mínim serà de cinc dies. Si la durada s’estima entre cinc i 30 dies, el part de confirmació s’expedirà cada dues setmanes; si la situació es perllonga entre 31 i 60 dies, el part s’arreplegarà cada 28 dies; i, per a les malalties de llarga durada –les de més de 61 dies–, la confirmació serà cada 35 dies.

Les mútues controlaran les baixes des del primer dia

Les mútues guanyen pes en el control del període de baixa. Si abans no podien intervenir fins a la jornada 16, des d’ara podran donar la seua opinió fins i tot el primer dia. Si consideren que el treballador no està impedit, poden apel·lar a la Seguretat Social.

Els inspectors del Govern tindran cinc dies per a contestar a la mútua si deneguen la baixa o no. De no produir-se resposta dins del termini i en la forma escaient, la mútua podrà sol·licitar l’alta a la Seguretat Social, que tindrà quatre dies per a contestar.

Què passa si no s’acudeix a la revisió mèdica mèdica?

Els pressupostos generals de l’Estat d’enguany arrepleguen la possibilitat de suspendre cautelarment la prestació quan el treballador se salte els reconeixements mèdics. Amb la nova llei, l’afectat disposarà de quatre dies per a justificar l’absència.

Transcorregut el termini s’anul·larà la baixa mèdica. Per contra, si la justificació s’accepta no s’extingeix automàticament la prestació, com ocorria fins ara.

Més fàcil per als autònoms

Els autònoms ho tindran més senzill. Els tràmits per a accedir a una baixa mèdica se simplifiquen. El Govern sosté que vuit de cada deu peticions es rebutjaven per la rigidesa del sistema actual.

Les empreses deduiran abans

Els parts d’altes i baixes s’administraran diàriament a través d’Internet. El procés permetrà que les empreses controlen des del primer moment les deduccions que s’apliquen a les prestacions per incapacitat laboral en abonar les quotes de la Seguretat Social.