Suport a la vaga convocada pels sindicats de l’estudiantat per al proper 26 febrer

La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública ha vingut manifestant durant les darreres setmanes el seu rebuig a l’aprovació pel Govern d’una altra reforma del sistema universitari sense consens amb la comunitat universitària, sense debat polític ni social, sense una avaluació de la implantació de l’última modificació legislativa i sense cap justificació creïble de les seues propostes.

Obrir la possibilitat a la transformació descoordinada de les titulacions a l’esquema 3+2, suposarà incrementar les desigualtats entre Universitats, encarir el cost dels estudis universitaris, dificultar l’accés a l’Educació Superior a l’estudiantat amb menys poder adquisitiu, reduir encara més el finançament de les Universitats Públiques i obrir les portes a noves retallades en professorat.

Per totes aquestes raons, la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública reitera la seua crida a tota la comunitat universitària perquè manifeste el seu rebuig a aquestes mesures.

Com a una de les primeres expressions de protesta davant d’aquestes imposicions, els sindicats de l’estudiantat de la Universitat de València han convocat una vaga en rebuig d’aquestes mesures per al proper dia 26 de febrer. La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública manifesta el seu suport a aquesta convocatòria i fa una crida a tot el professorat de la nostra Universitat per tal que facilite a les organitzacions convocants la difusió a les nostres aules de les raons d’aquesta convocatòria.

Plataforma en Defensa de la Universitat Pública de València