S’incrementen les morts en el treball

  • 103 morts per accident laboral fins a febrer. Sinistralitat laboral febrer: +4,4% accidents en jornada i +10,9%, in itinere.
  • Total, de l’any 2024 a data d’abril, 186, treballadors morts.

En els mesos de gener i febrer de 2024, la sinistralitat laboral ha anat en augment: 97.049 d’accidents de treball amb baixa i 83.406, sense baixa. Si comparem les xifres amb el mateix període de l’any anterior, els accidents amb baixa van experimentar un augment del 5,2% i els accidents sense baixa, del 1,2%.

Analitzant la xifra total d’accidents amb baixa, es van produir 83.637 durant la jornada de treball i 13.412, accidents in itinere. La variació en relació al mateix període de l’any anterior es va situar en el 4,4% per als accidents en jornada i en el 10,9% per a accidents *in itinere.

Amb només dos mesos de dades registrades, 2024 no arranca amb dades esperançadores relatives a la sinistralitat laboral. Revertir estes xifres és responsabilitat de tots. Hem de conscienciar-nos de la importància de la salut i seguretat laboral i exigir-la com a dret que és de les persones treballadores. No podem permetre perdre la salut i, molt menys la vida, per treballar.

103 persones treballadores han mort:

Respecte als 83.637 accidents amb baixa en jornada, 607 accidents van ser greus i 87, mortals. D’altra banda, dels 13.412 accidents in itinere, 171 van tindre la qualificació de greus i 16 defuncions. En total, fins a febrer 103 persones van perdre la vida a conseqüència d’accidents de treball.

Augmenta la sinistralitat laboral a Espanya amb el pas del temps, havent-se registrat una alarmant pujada de les xifres comparant amb el mateix període de l’any anterior. No obstant això, el que resulta verdaderament preocupant d’estes xifres és que, en tan sols dos mesos, calga lamentar 103 morts en accident de treball.

Si analitzem la sinistralitat per sectors, novament, els accidents amb baixa en jornada es concentren en la indústria manufacturera (15.608); seguits de la construcció (12.875) i comerç i reparacions de vehicles (11.500). Mentres, els primers llocs en morts per accident de treball corresponen a construcció (24), transport i emmagatzematge (17) i indústria manufacturera (12).

Quant a la distribució geogràfica, les CCAA que lideren les xifres de sinistralitat laboral al febrer són: Andalusia (13.972); Catalunya (11.948), i Comunitat de Madrid (11.936).

Les defuncions se centren en Andalusia (19), País Basc (9) i, a Catalunya, Comunitat de Madrid, Pais Valencia i Castella i Lleó, amb 8 morts, respectivament. L’única comunitat que no ha registrat cap mort és Balears i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Des de CGT considerem intolerable que estiguem parlant de xifres properes a les dues persones treballadors que diàriament moren. Per això, exigim el compliment rigorós de la normativa en prevenció de cingleres laborals; més control del mateix per part de les administracions públiques i un compromís real per part de les empreses per aconseguir que les xifras de siniestralitat disminuïsquen de manera efectiva i constant. L’objectiu de tots ha de ser la creació d’entorns de treball segurs i saludables per a totes les persones treballadores.

Ja prop de la commemoració del Dia Mundial per a la Seguretat i Salut al Treball, el proper 28 d’abril, des de CGT reivindiquem acabar amb la xacra de la siniestralitat laboral de manera urgent. Tampoc no podem oblidar els danys a salut mental de les persones treballadores, que no compten amb l’adequat reflex a les estadístiques d’accidents de treball, però si mostren indicis, ja que la primera causa de mort en accident durant la jornada de treball, des de fa temps, són els infarts i vessaments cerebrals, patologies que podrien estar relacionades amb lexposició a riscos psicosocials dorigen laboral. Durant els dos primers mesos de l’any han mort 32 persones treballadores per aquestes patologies.