Sembrant comunitat davant el col·lapse, les guerres…

Un espai per a permetre’ns pensar juntes, donant-nos un temps per a intercanviar preguntes i reflexions sobre diferents practiques activistes de vida, ja siga des de l’Uruguai (Amèrica) o des de territoris diferents de l’actual Estat Espanyol.

Comptant de manera presencial amb Raúl Zibechi que ajudara a llançar/emmarcar les preguntes i reflexions, envers el bon fer de dinamització de Isa Álvarez que porta sota el braç totes eixes reflexions i practiques sobre Alimentació Sostinguda per la Comunitat i Doni Arocas una d’eixes persones activistes de La Granja Julia i dels feminismes baladrines.

L’espai té un límit de places, es respecta l’ordre d’inscripció.


Sembrando comunidad ante el colapso, las guerras…

Un espacio para permitirnos pensar juntas, dándonos un tiempo para intercambiar preguntas y reflexiones sobre diferentes practicas activistas de vida, ya sea desde Uruguay (América) o desde territorios diferentes del actual Estado Español.

Contando de manera presencial con Raúl Zibechi que ayudara a lanzar/enmarcar las preguntas y reflexiones, para con el buen hacer de dinamización de Isa Álvarez que trae bajo el brazo todas esas reflexiones y practicas sobre Alimentación Sostenida por la Comunidad y Doni Arocas una de esas personas activistas de La Granja Julia y de los feminismos baladrinos.

El espacio tiene un límite de plazas, se respeta el orden de inscripción.