Home / Arts Gràfiques / RTVV: L’empresa torna a negar l’informe Price…

RTVV: L’empresa torna a negar l’informe Price…

Com si es tractara de l’anell de Frodo o de la fórmula de la Coca Cola,

l’empresa torna a negar-nos l’informe de Price Waterhouse, no solament a nosaltres sinó a la mateixa Inspecció de Treball.

En l’acte que ha tingut lloc aquest matí a instàncies de les denúncies presentades per Intersindical, CC OO i CGT ha

tornat a amagar-se en la vaga excusa que és un document intern de treball i que no té obligació de facilitar-li-ho als

representants dels treballadors. 

 
Recordem que l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors diu que: El

comitè d’empresa tindrà dret a ser informat i consultat per l’empresari sobre aquelles qüestions que puguen afectar als

treballadors, així com sobre la situació de l’empresa i l’evolució de l’ocupació en la mateixa, en els termes previstos

en aquest article. 

Aquest informe fa

referència al futur de la nostra empresa com li ha fet saber la inspectora i ens ha reconegut al representants sindicals,

però no pot obligar-li a donar-nos-ho i per açò  ens ha remès al

Jutjat de lo Social per a aconseguir-ho. Açò demostra, una vegada més, en mans de qui estem i quin és el seu talant

negociador.


El que si ha fet la inspectora és donar-li 15 dies a l’empresa

perquè ens facilite la informació econòmica a la qual li obliga el citat article 64. Recordem que fa anys que l’empresa no

facilita eixos dades, segons ha dit, “per un descuit”.