Prou de Repressió Sindical a Greenmed Sollana

La CGT segueix denunciant l’assetjament laboral de l’empresa Greenmed Sollana, contra els treballadors, la setmana passada es va realitzar una concentració, adjuntem el comunicat repartit a les portes del centre.


NOTA INFORMATIVA DE C.G.T REPARTIDA A GREENMED

Companys i companyes les eleccions estan al caure i CGT no és del grat de l’empresa no consentim tenir privilegis per sobre dels nostres companys i companyes i van a deixar anar merda de nosaltres sa tort ia dret perquè no els interessa que informem amb la veritat i mai mai anem a posar-nos de part de l’empresa, barallem pels drets dels treballadors, no consentirem que ens treguin el poc que ens queda.

D’altra banda, si mirem enrere (20 anys), podrem recordar que el Sindicat Independent ja va estar en Greenmed, sindicat que l’empresa va forçar la seva constitució i va obligar a un grup de companys i companyes a presentar-se a aquest sindicat d’empresa el seu lema és «la millor vaga és la que no es fa».

AQUESTA ÉS LA REALITAT DE L’EMPRESA

La presidenta del comitè Sra .: Marisa Ferrer és el principal titella de l’empresa, a part de que signa tot el que l’empresa li posa per davant, canvis d’horaris, els diu als companys i companyes sancionats que signin que és el millor i després els acomiaden (com el company Rafa), signen el canvi de l’hora de dinar sense parlar primer amb les treballadores afectades per buscar una solució.

Fa més o menys un mes la companya Estrella ens va cridar perquè fóssim amb ella a oficines perquè l’empresa l’havia cridat i temia que anessin a acomiadar-la, quina és la nostra sorpresa quan gairebé ens registren fins les bosses al garito abans d’entrar a oficines , quan entrem ens fiquen en una oficina estant presents Pascual, Leo i Sera, li comuniquen que l’acomiaden amb una indemnització de 20 dies per any «pER LA SEVA bÉ, PERQUÈ NO ES FACI MAL» pel seu bé? (Algú s’ho creu?) Ets molt bona treballadora però et acomiadament amb una misèria, a qui volen enganyar ?. En sortir de l’oficina veiem que tenien amagada dins de l’oficina a Marisa Ferrer (per això ens havien entretingut tant en el garito per poder entrar, mentre la amagaven, aquesta segur que hagués dit que era pel seu bé i que signés tot) que vergonya.

L’empresa també ha denunciat als orfes del company mort per treure’ls la pensió que inspecció de treball va condemnar a l’empresa a pagar als nens fins que fossin grans i haurien de tornar els diners que els nens han cobrat fins ara ¿això també serà per el bé dels nens? I a sobre se’ls omple la boca dient que per això han contractat un dels millors bufets d’advocats de València.

SEGONS L’EMPRESA TOT AIXÒ I MOLT MÉS QUE comptaríem ÉS PEL NOSTRE BÉ

MENYS REPRESSIÓ I MÉS PREVENCIÓ


 NOTA INFORMATIVA DE C.G.T REPARTIDA EN GREENMED

Compañeros y compañeras las elecciones están al caer y C.G.T no es del agrado de la empresa no consentimos tener privilegios por encima de nuestros compañeros y compañeras y van a soltar mierda de nosotr@s a diestro y siniestro porque no les interesa que informemos con la verdad y nunca nunca vamos a ponernos de parte de la empresa, peleamos por los derechos de los trabajadores, no vamos a consentir que nos quiten lo poco que nos queda.

Por otra parte, si echamos la vista atrás (20 años), podremos recordar que el Sindicato Independiente ya estuvo en Greenmed, sindicato que la empresa forzó su constitución y obligó a un grupo de compañeros y compañeras a presentarse a este sindicato de empresa cuyo su lema es “la mejor huelga es la que no se hace”.

ESTA ES LA REALIDAD DE LA EMPRESA

La presidenta del comité Dña.: Marisa Ferrer es el principal títere de la empresa, aparte de que firma todo lo que la empresa le pone por delante, cambios de horarios, les dice a los compañeros y compañeras sancionados que firmen que es lo mejor y después los despiden (como el compañero Rafa), firman el cambio de la hora del almuerzo sin hablar primero con las trabajadoras afectadas para buscar una solución.

Hace más o menos un mes la compañera Estrella nos llamó para que fuésemos con ella a oficinas porque la empresa la había llamado y temía que fuesen a despedirla, cual es nuestra sorpresa cuando casi nos registran hasta los bolsos en el garito antes de entrar a oficinas, cuando entramos nos meten en una oficina estando presentes Pascual, Leo y Sera, le comunican que la despiden con una indemnización de 20 días por año “POR SU BIEN, PARA QUE NO SE HAGA DAÑO” ¿por su bien? (¿Alguien se lo cree?) eres muy buena trabajadora pero te despido con una miseria, ¿a quien quieren engañar?. Al salir de la oficina vemos que tenían escondida dentro de la oficina a Marisa Ferrer (por eso nos habían entretenido tanto en el garito para poder entrar, mientras la escondían, esta seguro que hubiese dicho que era por su bien y que firmara todo) que vergüenza.

La empresa también ha denunciado a los huérfanos del compañero fallecido para quitarles la pensión que inspección de trabajo condenó a la empresa a pagar a los niños hasta que fuesen mayores y tendrían que devolver el dinero que los niños han cobrado hasta ahora ¿esto también será por el bien de los niños? Y encima se les llena la boca diciendo que para esto han contratado a uno de los mejores bufetes de abogados de Valencia.

SEGUN LA EMPRESA TODO ESTO Y MUCHO MAS QUE CONTARIAMOS ES POR NUESTRO BIEN

MENOS REPRESIÓN Y MAS PREVENCION