Mocions als ajuntaments pel tancament de Cofrents

La central nuclear de Cofrents, que està situada solament a 63 km de València i 75 d’Albacete en línia recta, va caducar en 2011 i cada any de funcionament extra resulta més perillosa. A l’empresa propietària, Iberdrola, li produix milers de milions d’€ de beneficis però ens fica en perill a 5 milions de valencians, 2 milions de castellano-manxecs i no se’n sap quants més si ocorre un accident com els de Fukushima o Txernobil. A banda, els residus radioactius que genera seran perillosos durant milers d’anys i hauran de deixar-se com a herència maleïda a les generacions futures…

Tot això resulta encara més greu i criticable si tenim en compte que ja existeixen alternatives viables ecològica i econòmicament per generar l’electricitat que consumim: l’eficiència i les energies renovables. Nosaltres som pobres en combustibles fòssils, energia hidràulica, fins i tot en urani, però en canvi són molt rics en energia solar i en tenim de sobra per autoabastir-nos: 1600 kwh/m2·any. Sols necessitem que els governs legislen pensant en els ciutadans i la natura, no en les corporacions elèctriques; com estan fent ja a d’altres països com Alemanya, on estan aplicant el nou model energètic i tancaran l’última central nuclear el 2022.

En eixe sentit i dins la campanya pel tancament de Cofrents que hem encetat, els grups que composem la plataforma Tanquem Cofrents* estem presentant als ajuntaments la moció adjunta, en la qual proposem que aquests s’adrecen a la Generalitat Valenciana i el Govern Central per demanar:

    1. El tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents en març de 2.021, quan finalitza l’actual pròrroga de funcionament, elaborant i posant en funcionament des d’aquesta legislatura un Pla d’Eficiència, Estalvi i Energies Renovables que permeta la substitució gradual de les energies convencionals.

    2. Que no s’autoritze la construcció del Magatzem Temporal Individualitzat de residus radioactius dins els terrenys de la Central Nuclear de Cofrents per ser innecessari, ja que la Central disposa de capacitat d’emmagatzematge suficient fins la seua data de tancament en 2.021.

III) Modificar urgentment el marc normatiu que ha paralitzat la implantació de les energies renovables per a permetre l’autoconsum de balanç net, tal i com es fa a d’altres països. I fomentar, a nivell local, autonòmic i estatal, la instal·lació de mòduls solars de calfar aigua, en substitució dels termos elèctrics, que s’amortitzen en 4 anys amb l’electricitat que estalvien.

    1. Eliminar definitivament les “portes giratòries” que permeten endollar ex membres del govern en les grans empreses elèctriques perquè aquestes dirigisquen amb ells la política energètica del país, augmentant encara més la corrupció política existent.

De moment la moció s’ha aprovat ja en els municipis de L’Alcúdia, Alberic, La Pobla Llarga, Alzira, Cullera, Corbera i Vall d’Uixó. I s’ha presentat per a ser tractada durant el plenari d’aquest mes als ajuntaments d’Alacant, València, Castelló, Alcoi, Gandia, Carcaixent, Algemesí, La Barraca, Callosa d’En Sarrià, Manuel, Ènova, Godella, …

I ara anem a demanar a tots els partits que presenten la moció als municipis on estan i l’aproven per a pressionar i demostrar l’oposició de la majoria de la població a aquesta font d’energia, que sols beneficia als amos d’Iberdrola i ens perjudica al 99’99% de la població.

TANQUEM COFRENTS

* Ecologistes en Acció, Acció Ecologista Agró, Greenpeace, Plataforma Per Un Nou Model Energètic, Salvemos Mijares, Marfull, Xúquer Viu, La Ribera en Bici, Plataforma A Contrapèl, Espai Alternatiu, Intersindical Valenciana, CGT, PAH-València.

MOCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS POR EL CIERRE DE COFRENTES

La central nuclear de Cofrentes, que está situada solamente a 63 km de Valencia y 75 de Albacete en línea recta, caducó en 2.011 y cada año de funcionamiento extra resulta más peligrosa. A la empresa propietaria, Iberdrola, le genera miles de millones de € pero nos pone en peligro a 5 millones de valencianos, 2 millones de castellano-manchegos y no se sabe cuántos más en caso de accidente parecido a los habidos en Fukushima o Txernobil. Además, los residuos radiactivos que produce serán peligrosos durante miles de años y se dejarán como herencia maldita a las generaciones futuras…

Todo ello resulta todavía más grave y criticable si tenemos en cuenta que ya existen alternativas viables ecológica y económicamente para generar la electricidad que consumimos: la eficiencia y las energías renovables. Nosotros somos pobres en combustibles fósiles, energía hidráulica, incluso en uranio, pero en cambio somos muy ricos en energía solar, tenemos de sobra para autoabastecernos: 1600 kwh/m2·año. Sólo necesitamos que los gobiernos legislen pensando en los ciudadanos y la naturaleza, no en las corporaciones eléctricas; como están haciendo ya en otros países como Alemania, donde aplican el nuevo modelo energético y cerraran la última central nuclear en 2.022.

En ese sentido y dentro de la campaña por el cierre de Cofrentes que hemos comenzado, los grupos que componemos la plataforma Tanquem Cofrents estamos presentando en los ayuntamientos la moción adjunta, en la cual proponemos pedir a la Generalitat Valenciana y el Gobierno Central:

I) El cierre y desmantelamiento de la Central Nuclear de Cofrentes en marzo de 2.021, cuando finaliza la actual prórroga de funcionamiento, elaborando y poniendo en marcha desde esta legislatura un Plan de Eficiencia, Ahorro y Energías Renovables que permita la sustitución gradual de las energías convencionales.

II) Que no se autorice la construcción del Almacén Temporal Individualizado de residuos radiactivos dentro de los terrenos de la Central Nuclear de Cofrentes por ser innecesario, puesto que la Central dispone de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en 2.021.

III) Modificar urgentemente el marco normativo que ha paralizado la implantación de las energías renovables para permitir el autoconsumo de balance neto, tal y cómo se hace a otros países. Y fomentar, a nivel local, autonómico y estatal, la instalación de módulos solares de calentar agua, en sustitución de los termos eléctricos, que se amortizan en 4 años con la electricidad que ahorran.

IV) Eliminar definitivamente las “puertas giratorias” que permiten enchufar ex miembros del gobierno en las grandes empresas eléctricas porque éstas dirijan con ellos la política energética del país, aumentando todavía más la corrupción existente.

De momento la moción se ha aprobado ya en los municipios de L’Alcúdia, Alberic, La Pobla Llarga, Alzira, Cullera, Corbera y Vall d’Uixó. Y se ha presentado para ser discutida en el pleno de este mes en los ayuntamientos de Alicante, Valencia, Castelló, Alcoi, Gandia, Carcaixent, Algemesí, La Barraca, Callosa d’en Sarrià, Manuel, Ènova, Godella, …

Y ahora vamos a pedir a todos los partidos que la presenten y aprueben en los municipios donde están, para presionar y demostrar la oposición de la mayoría de la población a esta fuente de energía sucia y pligrosa, que sólo beneficia a los amos de Iberdrola y nos perjudica al 99’99% de la población.

TANQUEM COFRENTS

Ecologistes en Acció, Acció Ecologista Agró, Greenpeace, Plataforma Per Un Nou Model Energètic, Salvemos Mijares, Marfull, Xúquer Viu, La Ribera en Bici, Plataforma A Contrapèl, Espai Alternatiu, Intersindical Valenciana, CGT, PAH-València.