Mobilitzacions dels treballadors en VAERSA

El Comitè d’Empresa de Vaersa reclama mecanismes que garanteixin: tots els llocs de treball, el canvi de personalitat jurídica de l’entitat i el canvi del model de les comandes de gestió per assegurar la prestació dels serveis, així com el reconeixement dels llocs d’encomana com estructurals.

  • 21 i 28 de juliol, concentracions davant de la GVA i suport a la jornada de vaga de divendres 28.

Davant l’incompliment de la Generalitat amb el personal de Vaersa, la plantilla de l’empresa pública manté les mobilitzacions davant de les administracions autonòmiques que tenen competències en la cadena de l’aprofitament energètic dels residus, vigilància prevenció incendis forestals, control veterinari, conservació flora i fauna, educació ambiental, vivers, àrees recreatives, obra forestal, arbres monumentals, parcs naturals, plagues forestals, control legionel·la, IVIA, caça i pesca, etc.

El Comitè d’Empresa de Vaersa porta negociant des de novembre la relació de llocs de treball en la signatura, en diferents reunions en l’àmbit de la comissió negociadora. El dia 5 de juliol de 2017, l’empresa va comunicar una proposta que no es corresponia amb el publicat a la pàgina web de VAERSA ​​Oberta, de data 29 de març.

Segons el parer del comitè, aquesta proposta només recull una mínima part dels més de 1.200 llocs de treball de l’empresa, ja que la RLT publicada no respon al que preveu l’article 42 de la Llei 10/2010 pel que fa al contingut: » la relació de llocs de treball és pública i ha d’incloure tots els llocs de treball de naturalesa funcionarial, laboral i eventual existents «.

Per tot això, la plantilla i la seva representació legal ha decidit que intensifiquessin les mobilitzacions els dies 21, i 28 de juliol, enfront de la Palau de la Generalitat, coincidint amb la jornada de vaga del dia 28, convocada pel comitè d’empresa.