L’Estat espanyol donarà a l’Església Catòlica més de 13 milions d’euros al mes durant 2015

  • L’Associació ‘Europa Laica’ denuncia al seu lloc web Laicismo.org que l’Estat espanyol lliurarà durant l’any 2015 més de 13 milions d’euros al mes a l’Església Catòlica.

El portal cita com a font directa els pressupostos generals de l’Estat per a 2015 publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

El BOE publicat dimarts passat 30 desembre 2014 afirma que «Durant l’any 2015 l’Estat lliurarà, mensualment, a la IglesiaCatólica 13.266.216,12 euros, a compte de la quantitat que hagi d’assignar a l’Església per aplicació del que disposa en els apartats ui dos de la disposició addicional divuitena de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007 «.

Estat espanyol i Vaticà

Tot i que la Constitució Espanyola reconeix el caràcter aconfessional de l’Estat, la relació entre l’Església i l’Estat espanyol es regeix en la pràctica per uns acords signats en els anys 70 amb el Vaticà que condicionen nombrosos aspectes jurídics, econòmics educatius i culturals.

Bona part de la societat espanyola desconeix l’existència dels pactes signats entre el Vaticà i l’Estat espanyol, amb grau d’acords internacionals, que són els que realment marquen la pauta de les relacions Església-Estat. Es tracta d’un concordat signat l’any 1956, durant la dictadura franquista, i renovat en l’año 1976 i 1979. Un dels aspectes que es regeix per aquest acord està relacionat amb els assumptes econòmics. Ve a dir que l’Estat ha de mantenir a l’Església catòlica.

Són moltes les organitzacions que reclamen la revisió urgent d’aquests acords, per considerar que concedeixen a l’Església catòlica uns privilegis que no es corresponen amb el que estableix un Estat laic.