El 42,2% de les persones a l´atur registrat no rep cap tipus de prestació econòmica: 1.877.000 persones a nivell estatal

  • La cobertura total del sistema de protecció per desocupació descendeix al novembre de 2014 i se situa en el 57,8% enfront del 61,43% d’un any enrere.

El 42% dels aturats no rep cap tipus d’ajuda
La cobertura total del sistema de protecció per desocupació descendeix al novembre de 2014 i se situa en el 57,8% enfront del 61,43% d’un any enrere.

L’any 2014 tanca amb 4.447.711 aturats registrats a nivell estatal.
La Seguretat Social va guanyar 417.574 afiliats a 2014

Els beneficiaris de prestacions per atur registrats a final de novembre van ascendir a 2.462.329, un 12,1% menys que en el mateix mes de 2013. La cobertura total del sistema de protecció per desocupació es va situar en el 57,88 %, enfront del 61,43% d’un any enrere, el que suposa un descens de la cobertura del 5,8%.

El nombre de perceptors estrangers de prestacions per desocupació va pujar al novembre passat a 241.219, xifra que representa un descens del 16,2% respecte al mateix mes de 2013.

La retallada va ser més pronunciat entre els beneficiaris de països extracomunitaris (-19,8%) que entre els procedents de la UE (-10,5%). Els beneficiaris estrangers suposen el 35,2% del total de demandants d’ocupació no nacionals.

La despesa de l’antic Inem en les prestacions percebudes pels estrangers va arribar al novembre els 159.100.000 d’euros, un 19,8% menys. En relació amb la despesa total, el pagament de prestacions a estrangers va representar el 8,3%.

Baixa la despesa en prestacions

Les despeses totals dels serveis públics d’ocupació (antic Inem) en prestacions d’atur van ascendir a 1.928,5 milions d’euros el passat mes de novembre, un 18,1% menys que en el mateix mes de 2013, segons les dades difoses aquest dilluns pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

La despesa mitjana mensual per beneficiari, incloses les cotitzacions a la Seguretat Social i excloent el subsidi agrari d’Andalusia i Extremadura, es va situar en 802,5 euros, fet que suposa un descens de 58,5 euros (-6,8%) sobre el mateix mes de l’any 2013.

La quantia mitjana bruta de la prestació contributiva percebuda per beneficiari va arribar al novembre els 809,5 euros, amb un descens de 18,7 euros sobre el mateix mes del 2013 (-2,3%).

Les dades de prestacions sempre van amb un mes de retard respecte a les xifres d’atur. Per això, Ocupació ha publicat aquest dilluns les xifres de la despesa en desocupació de novembre i les dades d’atur de desembre de 2014.

El nombre de sol·licituds de prestacions va ascendir al novembre a 731.040, cosa que representa un descens del 20,5% respecte al mateix mes del 2013.

D’acord amb les dades del Ministeri, en el penúltim mes de l’any passat es van tramitar en total 709.955 altes, un 21,4% menys que el novembre del 2013. El termini mitjà de reconeixement de la prestació va ser de 1,26 dies, el que representa una disminució del termini mitjà d’un 20,6% respecte a novembre de 2013.

FONT: PUBLICO.ES