Les xifres de l’atur del 2015 i l’afiliació a la Seguretat Social. Comunicat SP Comitè Confederal CGT

“El creixement econòmic, la baixada de l’atur i l’augment de cotitzadors a la Seguretat Social, s’alcen sobre una societat cada vegada més precaritzada, més desigual i més injusta.”

Des de CGT denunciem la falsa recuperació econòmica basada exclusivament en l’augment de la taxa de guany de l’empresariat i, especialment, en la major explotació de milions de persones assalariades.

L’empresariat i els polítics, a través de les seves lleis, sobretot la llei de Reforma Laboral i, de manera transcendental, la reforma de l’article 135 de la CE, han destruït 3,5 milions d’ocupacions, dels quals un percentatge molt significatiu corresponia a ocupacions fixes i més dignament remunerades.

En els últims 35 anys s’han dut a terme la xifra de més de 30 reformes laborals i la precarietat (temporalitat) s’ha mogut en mitjanes del 16%, la qual cosa explica que, en el 2015, la suma d’aquests dos factors polítics, reformes laborals i mà d’obra de “usar i llençar”, faci que l’atur disminueixi en 354.000 persones i que el 92% de tots els contractes realitzats (18.576.280) siguin temporals, precaris, és a dir, 17.067.115.

Una altra conseqüència, l’expropiació de les rendes salarials ha suposat que les nòmines de la població assalariada hagin caigut en un 30%, en aquest exercici pervers del capitalisme actual que no només basa el seu guany en l’explotació de la mà d’obra, sinó que a aquest, li ha afegit el “robatori” directe dels salaris.

Més de 10 milions de persones a l’estat espanyol es troben per sota del llindar de la pobresa, és a dir, perceben menys del 60% de l’ingrés mitjà del país, menys de 8.000 € anuals per llar.

La variable depenent de l’actual situació del mercat de treball, és la gran paradoxa ja que, com a conseqüència de la baixada de salaris i de l’exempció empresarial en les cotitzacions socials (no cotitzen gens dels primers 500 €; tarifa plana de 100€, etc.), encara pujant l’afiliació a la Seguretat Social en 533.186 persones en el 2015, els ingressos solament augmenten un 1%, mentre les despeses ho fan el 3,5%.

Des de CGT denunciem aquest fals “mite del creixement” basat solament en indicadors monetaris (PIB, beneficis empresarials), quan l’activitat econòmica humana, l’ocupació assalariada i el treball, tots els treballs, que són els que fan “créixer” aquests indicadors, són ignorats, robats i espoliats, creant majors cotes d’injustícia social i, en definitiva, més precarietat i més desigualtat.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT