Les grans empreses espanyoles només paguen en impostos el 5,3% dels seus beneficis

  • La recaptació per l’impost de societats es va reduir un 7% i famílies paguen 17 vegades més impostos que grans empreses només amb IRPF.

arton10516-1030dLes grans empreses espanyoles només paguen en impostos el 5,3% dels seus beneficis.

Els grans grups empresarials segueixen tributant a uns tipus molt baixos. El 2012, l’any que més pujades fiscals ha patit l’impost de societats, els grups consolidats, entre els quals es troben totes les empreses de l’Ibex 35, van tributar al 5,3% pels seus beneficis, Segons figura en l’Informe Anual de Recaptació de l’Agència Tributària (AEAT).

Els gegants empresarials van collir en 2012 un resultat positiu de 72.106, enfront dels 65.598 milions d´euros que van aconseguir la resta d’empreses. Però després de l’aplicació dels diversos ajustos a la base imposable, la factura fiscal dels grups consolidats s’aprima fins a més de la meitat del que paguen la resta de les empreses espanyoles al fisc per aquest tribut: 4.110 milions d’euros. Aquesta xifra és 17 vegades inferior al que van pagar aquest mateix exercici les famílies per l’IRPF.

Malgrat això, el tipus efectiu d’aquestes empreses s’ha incrementat un 38,5% respecte a l’exercici anterior, el de 2011, quan es va situar en el 3,8%. El tipus mitjà efectiu de totes les empreses en 2012 va ser del 10,9% enfront del 9,1% d’un any abans. El de 2013, que sí que avança l’Agència Tributària, va ascendir al 12,4%, per sota del que paguen les famílies en el IRPF, un 12,73% de la seva renda bruta.

Malgrat això la recaptació per l’impost de societats es va reduir un 7%. Hisenda assenyala que la recuperació de beneficis i l’ampliació de la base de l’impost tendir a elevar els pagaments fraccionats d’aquelles societats els pagaments a compte es defineixen en funció dels beneficis de l’exercici.

També assenyala que hi va haver altres factors negatius sobre la recaptació com l’avançament d’ingressos en els pagaments de l’impost en 2012, l’augment en el volum de les devolucions realitzades i els ingressos per actes d’inspecció, en comparació amb els «excepcionalment» elevats el 2012 .

Hisenda assegura que la nova retallada de deduccions en l’impost de societats que contempla la reforma fiscal elevarà el tipus efectiu que paguen les empreses amb més de 60 milions d’euros en ingressos fins al 12% des del 9% actual, segons Expansión. L’avantprojecte rebaixa el tipus nominal de les grans empreses del 30% al 25%, però la mesura s’acompanya de la retallada de deduccions.

FONT: LIBRERED.NET

Més informació:

 Informes Anuals de Recaptació de l’Agència Tributària (AEAT).