Els «accidents» laborals tornen a créixer

  • La incidència de la sinistralitat laboral creix un 4% després que hagi baixat durant tota la crisi.
  • CGT atribueix l’augment al fet que les empreses renuncien a formar i aplicar mesures de prevenció, i a la precarietat laboral.
  • Assenyalen també la manca de coordinació de les grans empreses amb els seus subcontractes.

Va succeir fa un mes: 1 encofrador que treballava a les obres d’un col · legi a Alcobendas (Madrid) queia des d’una altura de nou metres i moria. Més o menys en les mateixes dates, tres obrers es van intoxicar quan treballaven en un aparcament, també a Madrid, i un treballador forestal moria mentre sufocava un incendi a Astúries. Són alguns dels accidents laborals ocorreguts en les últimes setmanes, alguns amb resultat mortal. Si durant la crisi la sinistralitat va baixar considerablement a causa, sobretot, a la caiguda de la població ocupada, les estadístiques reflecteixen ara un repunt que els sindicats consideren preocupant i que no correspon amb activitat econòmica que es registra, encara lenta.

L’estadística del Ministeri d’Ocupació mostra un augment gairebé generalitzat dels accidents de treball. Entre gener i maig de 2014 es van produir 196.807, gairebé un 4% més que en el mateix període de 2013 L’augment es produeix en tots els sectors excepte en la construcció, on descendeix lleugerament, i és especialment cridaner en l’agricultura, on creixen un 18%. Més clamorosa encara és l’escalada dels accidents mortals, que pugen un 58% a l’agricultura, i un 25,8% en la indústria.

Hi ha una altra dada que serveix com a referència: els índexs d’incidència, que calculen el nombre d’accidents per cada mil treballadors i que tenen en compte l’afiliació a la Seguretat Social. Des de 2007 fins a 2012, els índexs d’incidència de la sinistralitat van baixar cada any. És en 2013 quan es trenca aquesta tendència i la incidència dels accidents torna a créixer. Una cosa que està succeint també en 2014: entre gener i maig l’índex d’accidents ha pujat un 3,8% respecte a l’any passat. La incidència dels mortals ha pujat un 0,7%.

La relaxació de moltes empreses, que en nom de la reducció de costos i l’augment de la productivitat a qualsevol preu han deixat de banda la vigilància i les mesures de prevenció. Ho veuen com un cost, quan es tracta d’una inversió que et pot evitar molts problemes.

Les retallades també han fet que moltes administracions deixin de finançar i dissenyar plans de prevenció de riscos laborals. La pròpia Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball ja està caducada: la seva vigència va acabar en 2012 i des de llavors no hi ha una nova aprovada.

El 3,5% dels treballadors ha tingut un accident laboral

Fa dos mesos, un mòdul especial de l’Enquesta de Població Activa va revelar que el 3,5% de les persones amb feina declaraven haver patit un accident laboral en l’últim any: el 3,9% dels homes i el 3% de les dones. Per edat, la major incidència es va donar a la franja d’entre 24 i 34 anys en el homes, i d’entre 45-54 anys en les dones. El 65% dels accidents es van produir en el sector serveis.