L’acomiadament de 200 treballadors de Vaersa posa en perill els espais naturals

La riquesa mediambiental del País Valencià és una realitat reconeguda des de tots els àmbits socials, polítics, científics i conservacionistes. La gran biodiversitat que alberga el territori valencià està representada en els 22 espais naturals protegits de la xarxa valenciana i en desenes de microrreserves, LICs, zones ZEPA i altres figures de protecció, moltes d’elles incloses en la Xarxa Natura 2000 reconegudes per la Unió Europea.

Com a conseqüència de l’acomiadament de prop de 200 treballadores i treballadors de VAERSA a través d’un ERO, declarat nul pel TSJ de València, i que en aquests moments es troba recorregut per la Generalitat davant el Tribunal Suprem, la situació dels nostres espais naturals s’ha vist deteriorada en tots els nivells d’actuació, amb les conseqüències negatives que està tenint tant per a la conservació, protecció i divulgació del patrimoni natural.

També estan en perill els programes d’educació ambiental sorgits des de la Generalitat a través de l’empresa pública VAERSA, ja que la comunitat educativa, en tots els seus nivells, ha tingut accés a una formació en matèria mediambiental que ha fet possible que hui per hui els alumnes siguen més respectuosos amb el medi i més conscients de les conseqüències d’un ús desmesurat dels recursos, arribant a conèixer, valorar i apreciar la gran biodiversitat que atresora la naturalesa valenciana.

En aquests moments, malgrat les dificultats, resulta necessari defensar i mantenir les conquestes adquirides i seguir impulsant polítiques que facen efectiu el dret a gaudir d’un medi ambient en les millors condicions possibles. Per a açò és necessària una protecció eficaç, però també continuar amb el treball d’educació, difusió i divulgació realitzat fins ara, per això la reincorporació dels treballadors i treballadores afectats als seus llocs de treball i més després de la nul·litat de l’ERO pel Tribunal Superior de Justícia.