La Universitat de València incoa expedient a dues treballadores que van denunciar deficiències en l’ “Animalari” de la Facultat de Medicina

La Secció Sindical de la Confederació General del Treball critica que la Universitat de València ha obert un expedient disciplinari a dues treballadores per a tapar les gravíssimes deficiències en matèria de salut laboral detectades en l’ “Animalari” de la Facultat de Medicina

Aquestes deficiències, assenyala CGT, van ser constatades per un informe realitzat pels tècnics del Servei de Prevenció de la UV.

Aquest informe es va realitzar mesos després que dues treballadores posaren en coneixement del Servei de Prevenció les penoses condicions en les quals estaven realitzant el seu treball en la Secció d’Estabulació Animal i Quiròfans Experimentals de la UCIM (més conegut pel nom de “Animalari”).

Es dóna la circumstància que el coordinador d’aquesta unitat i el degà de la Facultat de Medicina són professors del Departament de Fisiologia, que és el que major ús realitza d’aquestes instal·lacions.

Enlloc de corregir de manera immediata les deficiències, la Universitat de València ha obert expedient a les dues treballadores de l’esmentada secció que havien reiterat els seus avisos i informat sobre les males condicions de treball, algunes d’elles amb greu risc per a la salut.

CGT considera gravíssima aquesta actitud irresponsable de la Universitat: “Tracta de silenciar les denúncies de les treballadores formades expedient i descura la salut laboral dels seus treballadors”.

El sindicat recorda a més que ha denunciat en nombroses ocasiones deficiències en matèria de salut laboral que han provocat accidents de treball, un d’ells mortal ocorregut en el 2014.

Secció Sindical CGT en la Universitat de València

25 maig 2016