La situació a ADIF es fa insostenible…

Els esdeveniments es van

succeint, tots en contra de la classe treballadora, i no obstant això res sembla preocupar als responsables de la nostra

empresa a l’hora de decidir el moment d’abordar cadascun dels temes que més preocupen als treballadors.

Han

passat molts mesos des que es donés per iniciada la negociació del II Conveni Col·lectiu d’ADIF i per diversos motius ens

trobem en la situació d’un total abandó de la mateixa, percebent un menyspreu cap a tot el personal d’ADIF. La veritat és

que, cinc mesos, ens sembla massa temps per a la reestructuració dels càrrecs directius.
CGT, tant en la carta

dirigida el passat 19 d’Abril al President d’ADIF, com en el comunicat nº 48, vam deixar reflectida la nostra preocupació

per la situació que aquesta generant la falta de diàleg i d’interlocutors per a poder arribar a acords que donin un mínim de

tranquil·litat als treballadors de la nostra empresa.
És imprescindible que ens expliquin amb claredat, i per això

hem sol·licitat una reunió urgent amb el CGE, l’abast de l’aplicació dels Pressupostos Generals de l’Estat aprovats i els

ajustaments que tenen pensat aplicar en el pròxim mes de Setembre.

Aquesta calma és preocupant, mentre el temps

passa, l’empresa, sense negociar absolutament res, va imposant de manera paulatina modificacions que influeixen en el

desenvolupament del treball i en el futur dels treballadors, suposant uneixi Reclassificació de Categories encoberta.

Es reduïxen llocs de treball, i no obstant això augmenten les càrregues del mateix, aquest fet és palpable dintre

de l’àrea de Circulació; es modifiquen condicions laborals amb l’excusa de internalitzar càrregues de treball sense

negociació prèvia amb el CGE afectant al personal d’Infraestructura; la inquietud dels treballadors de EE.VV. encara no

s’ha buidat ni de lluny; la situació laboral del personal de SS/LL. segueix pendent d’un rigorós pla de viabilitat que doni

fi a les seves incerteses; el futur del personal administratiu continua per la senda de l’ostracisme; la reclassificació de

categories sembla que pot ser imposada sense possibilitats d’arribar a cap acord satisfactori.

Davant aquesta

situació, CGT ha expressat la seva exigència davant tots els interlocutors, tant empresa com la resta de membres del CGE, de

la immediata obertura de la negociació col·lectiva que possibiliti arribar a acords sobre l’ocupació, els salaris, etc, a

més de les matèries anteriorment esmentades.
Aquest procés negociador no ha de ser demorat més, en cas contrari, CGT

es veurà obligada a adoptar accions mobilitzadores.

CGT, REIVINDICANT ELS TEUS DRETS

SFF-CGT

http://www.sff-cgt.org