Comunicat de la Federació de Sanitat de la CGT davant les retallades en el sector.

NO SOLAMENT PERILLA

L’ESTAT DEL BENESTAR SINÓ EL DRET A LA VIDA.
El govern del PP ha anunciat fa uns dies una nova retallada de

10000 milions d’euros en Sanitat i Educació, retallada que se suma a les ja realitzades per altres comunitats autònomes.

Des de la FEDERACIÓ DE SANITAT DE LA CGT volem manifestar el nostre absolut rebuig a tal decisió per considerar-la

injusta, arbitrària, inconscient i anticonstitucional, per ser una mesura aplicada no basada en cap estudi per part de

professionals de la sanitat sobre els efectes a curt i llarg termini que pot representar en la salut i qualitat de vida

dels ciutadans.

El dret a la salut i a la vida és un dret fonamental recollit en la Constitució, que està per

sobre de qualsevol altre dret de contingut econòmic, i que és la base de l’Estat Social, autèntica raó de ser, juntament

amb l’Estat Democràtic i de Dret de l’Estat Espanyol tal com es configura. Canviar això i fer prevaler l’economia del gran

capital sobre la sanitat és donar un autèntic cop d’estat.

Aquesta Federació de Sanitat exigeix la paralització

immediata de la retallada de 7000 milions d’Euros en Sanitat i sol·licita a aquest govern que realitzi un referèndum sobre

quines mesures la societat espanyola està amatent a assumir per a pal·liar aquesta suposada crisi i quins serveis o

organismes públics estaríem disposats a prescindir. Els ciutadans que paguem religiosament els nostres impostos i no se’ns

amnistia, tenim el dret a decidir on volem ficar la tisora.

En cas que aquest govern insensat i irresponsable no

estigui amatent a realitzar tal referèndum, aquesta FEDERACIÓ demana a tots els poders legislatius i socials que defensin

al poble i facin fora a aquest govern i a tots aquells poders autonòmics i locals que estan atemptant en contra de la salut

dels ciutadans espanyols per a així retornar al poble la destinació de les nostres vides com societat i país.
Exigim

el canvi de la llei electoral en diversos articles però sobretot en l’obligació per llei del compliment dels programes

electorals que els partits polítics presenten a la ciutadania en les eleccions. La societat està farta d’enganys i

d’opressió per part d’una minoria privilegiada i exigeix que es defensi al nostre país d’invasors i inversors amb l’únic

objectiu d’apropiar-se del nostre territori i recursos.
Exigim que els nostres governants compleixin amb la seva

obligació constitucional de governar i protegir a la tota la ciutadania espanyola i no es deixin influenciar per governants

de països conquistadors i responsables de dues Guerres mundials.

PER UN PAÍS EN QUE LA SEVA GENT DECIDEIXI

QUINES MESURES CAL ASSUMIR PER A PARAR AQUESTA SUPOSADA CRISI

FESAN-CGT