La Inspecció de Treball sanciona a l’ONCE per fomentar que la plantilla treballe durant el seu període vacacional

La Confederació General del Treball denuncia a més que la direcció de l’ONCE no solament infringeix li legalitat en matèria laboral i fa cas omís als requeriments de la Inspecció de Treball, sinó que sanciona i acomiada als treballadors que “no compleixen” amb els mínims estipulats com a rendibles en el Conveni Col·lectiu. La situació en l’ONCE és d’explotació, abús i pressió sobre la plantilla, malgrat ser una organització sense ànim de lucre. L’entitat balafia ingents quantitats de diners per a oferir una falsa imatge d’integració del col·lectiu de persones amb discapacitat

Les actuacions inspectores en l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), iniciades a instàncies de la Confederació General del Treball “per a comprovar el compliment de l’empresa de les normes i límits legals o pactats en matèria de jornada de treball” van començar a la fi de l’any 2013.

Les conclusions de la Inspecció de Treball es reflecteixen en sengles actes d’infracció alçades. La primera d’elles per vulneració del descans setmanal, i la segona per incompliment del preceptiu període vacacional al que tenen dret els treballadors.

Ambdues denúncies se centren en la Delegació Territorial de València, encara que segons informa la representació sindical de CGT en l’ONCE “la manera de procedir de l’empresa, que portem denunciant públicament des de fa més d’un any, s’estén a tota la geografia de l’Estat espanyol. Encara que únicament s’ha acudit a la Inspecció de Treball allí on la CGT compta amb representació, és a dir, a Barcelona, Alacant i València. Amb l’única excepció de la Secció Sindical de CCOO de la Delegació Territorial de Madrid.”

La primera de les sancions es fonamenta en la comprovació que l’ONCE transgredeix “les normes i límits legals o pactats en matèria de jornada de treball”, la qual cosa suposa l’incompliment de dos articles de l’Estatut dels Treballadors així com del XV Conveni Col·lectiu de l’ONCE. Un acord, aquest últim, que CGT-ONCE qualifica de molt regressiu pel que la seua vulneració és “més escandalosa encara si cap”, apunta el sindicat.

Malgrat el requeriment d’Inspecció de Treball perquè l’ONCE “complisca rigorosament l’establit” legalment, l’empresa ha seguit amb aquestes pràctiques.

Quant al gaudi del període de vacances, la Inspecció de Treball constata també la “conducta de l’ONCE consistent en la transgressió de les normes i límits legals o pactades en matèria de vacances” dels venedors “que han continuat treballant” tal com es reflecteix en els registres d’activitat dels seus terminals Punt de Venda “i en conseqüència substitueixen part del període vacacional per la compensació econòmica que els reporten salarialment les comissions per vendes de productes de l’empresa”.

Donant la raó a la CGT, la Inspecció de Treball afirma que aquest fet “vulnera i suposa incompliment” de preceptes legals contemplats en l’Estatut dels Treballadors i també en el propi XV Conveni Col·lectiu de l’ONCE. En definitiva, aquesta infracció “està tipificada i qualificada preceptivament com a infracció greu”. Com a conseqüència d’aquestes pràctiques els més perjudicats són els treballadors i treballadores que sí que compleixen amb la legislació vigent.

Des de la CGT-ONCE se celebra d’una banda l’actuació de la Inspecció de Treball, i es lamenta per una altra la nul·la voluntat de l’ONCE de respectar els drets de la plantilla. Així mateix, CGT assenyala la hipocresia i la immoralitat que suposa vendre a l’opinió pública un projecte que va deixar de ser social per a convertir-se en una empresa en la qual únicament prevalen els interessos econòmics.