Hi ha un 10% més d’accidents mortals en el treball que no es van registrar a les estadístiques

Un 10% més d’accidents mortals dels que en principi es registren. Així el 2016 tot i que es van qualificar com accidents mortals 629, en realitat van morir 693 treballadors i treballadores (64 més dels registrats inicialment). I això passa perquè van morir més tard de quan es va emplenar el comunicat d’accident.

Desglossant les dades, 552 morts van ocórrer durant la jornada laboral, 496 de les mateixes consten en les estadístiques com accidents mortals, les 56 restants corresponen amb aquelles morts que fins ara no es feien públiques. D’altra banda, 141 treballadors van morir en el trajecte d’anada o tornada a la feina i només 133 d’aquests accidents van ser qualificats com mortals, existint entre ambdues xifres una diferència de 8 morts.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a fet públics per primera vegada, fa uns dies, les morts reals causats pels accidents de treball. Perquè com s’ha demostrat, algun d’ells (lleus i sobretot greus) han tingut una qualificació inicial que no s’ha correspost amb la realitat. Una informació que el Ministeri podria haver fet pública molt abans, ja que disposava d’ella. Les primeres dades sobre això vénen recollits en l’apartat «J. Durada de les baixes d’accidents de treball «de l’estadística anual de 2016. Els s’anomena «Defuncions» i recullen els» morts a conseqüència de l’accident de treball en el termini d’un any a la data de l’accident, independentment de la gravetat inicial.

Cal vigilar l’increment dels accidents sense baixa, ja que pot ser degut a l’enduriment de les condicions per a proporcionar baixes de les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.