El Govern tanca la prestació als aturats sense protecció, un altre cop a la classe treballadora

Si en els últims anys les prestacions per als aturats no ha parat de reduir-se, ara el govern del PP decideix: No prorrogar el programa ‘Prepara’ la vigència del qual va esgotar el passat 16 d’agost.

  • L’article 41 de la Constitució mandata als poders públics a unes prestacions socials suficients, especialment en cas de desocupació.

El Consell de Ministres d’aquest divendres no abordarà la pròrroga del programa PREPARA, tal com li venien reclamant els sindicats. Aquest programa es va aprovar per donar cobertura (amb una subvenció de 400 euros durant sis mesos) als aturats que no reben cap prestació i la seva vigència es va esgotar el passat dia 16 d’agost.
Segons les dades de l’última EPA hi ha 2.842.548 persones aturades que no tenen protecció, mentre que només 1.066.251 perceben algun tipus de prestació per desocupació, un 27,3%. Si mirem què passa a les llars, hi ha 588.989 llars en què hi ha, almenys, una persona aturada que no percep prestacions i no tenen ingressos o l’únic ingrés que tenen és d’un treball a temps parcial. En ells hi ha 231.256 persones menors de setze anys.

El Programa d’Activació per a l’Ocupació tenia previst arribar a 450.000 persones en el primer any, segons les declaracions efectuades pel president del Govern en la signatura del mateix. No obstant això, el nombre de beneficiàries quedar reduït a 123.087 persones. Aquesta diferència pot ser deguda en gran mesura a la necessitat d’haver percebut el PREPARA per accedir a la PAE.

Espanya segueix tenint una taxa d’atur per sobre de la mitjana dels països de l’eurozona, amb un 19,7% enfront d’un 10,2%, és a dir una diferència de més de 9 punts. En l’actualitat, tant la quantia de les prestacions com amb el nombre de persones protegides, són clarament insuficients: des de 2010 només s’ha incrementat l’IPREM en un punt i tampoc es pot considerar suficient que una de cada quatre persones aturades estigui protegida.