Home / Actualitat / Fiscalia investiga el govern de Camps per pagar 1.800 milions

Fiscalia investiga el govern de Camps per pagar 1.800 milions

1406198014_703282_1406199758_noticia_normalSense pressupost. CGT que assegura que la Generalitat Valenciana “ha guardat en el calaix factures per despeses que no es podien realitzar per falta de pressupost”.

La Fiscalia Anticorrupció de València està investigant unes presumptes irregularitats en la gestió del pressupost del Govern valencià des de l’any 2008. Les accions judicials es van iniciar després de la presentació d’una denúncia per part del sindicat CGT que assegura que la Generalitat Valenciana “ha guardat en el calaix factures per despeses que no es podien realitzar per falta de pressupost”.

El sindicat estima que aquesta xifra seria superior als 1.800 milions d’euros en cinc anys i que, a més, la gran majoria d’aquests pagaments correspondrien a adjudicacions realitzades a dit, incomplint flagrantment la legislació de contractes del sector públic, malgrat els reiterats advertiments de la Sindicatura de Comptes (el Tribunal de Comptes valencià) en successius anys.

CGT fa aquest càlcul basant-se en els informes anuals que presenta la Sindicatura de Comptes. En ells s’apunta directament  la Conselleria de Sanitat: “Destaca l’expedient iniciat per la directora gerent de l’AVS (Agència Valenciana de Salut) el 7 de setembre de 2012 per import de 1.748,7 milions d’euros, a favor de les empreses que s’han adherit al mecanisme extraordinari de pagaments, indicant que els serveis, lliuraments o prestacions es van realitzar de conformitat”.

Amb aquesta declaració el Tribunal es refereix als diners que s’havia compromès fora de pressupost en els anys anteriors per part de la Conselleria de Sanitat. En aquest sentit, no hi ha “justificació documental sobre l’evolució o resolució d’aquest expedient de depuració de responsabilitats”. En el període que està investigant la Fiscalia (2008-2012), el president de la Generalitat era Francisco Camps.

A la fi de 2013, després d’una pregunta parlamentària del PSPV sobre les factures al conseller d’Hisenda i Administracions Públiques, Juan Carlos Moragues (ja amb el govern d’Alberto Fabra), el responsable d’aquesta cartera, va reconèixer que “no existeix informe exprés emès per la Intervenció General respecte al registre de despeses i obligacions pendents de pagament en el compte 409”. Aquesta resposta parlamentària també ha sigut remesa a la Fiscalia per part del sindicat CGT.

Aquests pagaments, fora del pressupost, segons assenyala el mateix Tribunal en el seu informe sobre l’any 2012, corresponen a contractes menors que “s’han pagat a través de caixa fixa, i en alguns casos per import superior als 12.020 euros contemplat per l’Ordre Reguladora de les caixes fixes”.

Per al sindicat CGT, a la vista d’aquestes dades, “poden haver-se comès sengles delictes de prevaricació administrativa i de malversació de fons públics, ja que s’ha estat actuant sabent les greus il·legalitats, i així s’estava advertint per la Sindicatura any rere any”.

Des de la conselleria de Sanitat, el seu actual responsable assegura que el problema de base de les accions que investiga la Fiscalia Anticorrupció i que es refereixen a etapes anteriors és la falta de finançament del País Valencià. Al seu judici, aquest augment de despesa fora del pressupost va ser necessari per a “poder seguir donant la Sanitat als valencians per sobre del pressupost”. Una situació que es va regularitzar a través del sistema de pagament a proveïdors implementat pel Govern central.
Dubtes davant la privatització dels hospitals

La denúncia de CGT-PV davant la Fiscalia també es refereix a la gestió privada del servei de salut per a la població de Manises i voltants. Aquest contracte es va modificar al març de 2012 per a assignar a l’empresa privada la gestió de l’assistència sanitària de 43.626 nous habitants (per a un total de 193.621). Per a aquesta modificació no es va convocar un nou concurs i es va produir setmanes després que la nova empresa concessionària es queixara de les condicions i demanara més diners a la Generalitat.

El 27 de desembre de 2006 es va subscriure el contracte entre la Generalitat Valenciana i la mercantil Especialitzada i Primària L’Horta-Manises S.A., amb accionariat majoritari de Ribera Salut. Sis anys després, aquesta empresa va vendre les seues accions a Sanitas. En el contracte es va establir que les àrees d’influència, és a dir, els pacients que atendrie, serien els de els departaments 6, 7 i 9.

El Síndic en el seu informe recorda que el Consell Jurídic Consultiu ha d’emetre un informe al qual està obligat “per la norma de contractació aplicable” i que aquest “és de disconformitat sobre la proposta de modificació de contracte” que ja es va plantejar en 2010.

L’informe també apunta que en el compte de factures fora de pressupost hi ha dues partides, de 17,7 i 26,9 milions d’euros, “per l’ampliació de la població assistida durant els exercicis 2010 i 2011, respectivament, confirmant que el servei d’assistència s’ha prestat de forma efectiva en aquests anys abans d’aprovar-se i formalitzar-se la modificació contractual que va tenir lloc en 2012”.

És a dir, tal com reconeix l’òrgan de control, “la població de la zona de Mislata està sent efectivament atesa en el nou hospital de Manises des de l’1 de maig de 2010”, dos anys abans que se signara el contracte amb l’empresa concessionària.

Aquesta informació ha sigut publicada en La Marea.