En dos mesos aturada dels remolcadors de Ports de tot l´Estat contra la precarització laboral en el remolc portuari i d’altura

REUNIÓ EN ELS LOCALS DE LA CGT DE BARCELONA DE LA «PLATAFORMA DE TREBALLADORS DE REMOLCADORS PORTUARIS I DE SALVAMENT, I D’EMBARCACIONS DE TRÀNSIT INTERIOR DE PORTS DE L’ESTAT»

LA REUNIÓ HA ESTAT MOTIVADA PER LA PRECARITZACIÓ DE LES CONDICIONS LABORALS I LA PÈRDUA DE LA SEGURETAT A LES INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES PLANTEJAT LA REALITZACIÓ D’UNA VAGA A TOTS ELS PORTS DE L´ESTAT ABANS DE DOS MESOS
 
Reunits a la seu de CGT de Barcelona els dies 3 i 4 de desembre de 2014, els Comitès d’Empresa, Delegats de Personal i representants de diferents sindicats de les empreses que presten el Servei Públic del Remolc Portuari integrants de la «Plataforma de Treballadors de remolcadors Portuaris i De Salvament, i d’Embarcacions de Tràfic Interior de Ports de l’Estat «representants de: Barcelona, València, Bilbao, Cadis, Sevilla, Algesires, Cartagena, Las Palmas de Gran Canària, Tenerife i Castelló en representació d’una plataforma que agrupa a més de 900 treballadors dels ports nacionals més significatius:

MANIFESTEN

Que després de debatre, conclouen que en un termini màxim de dos mesos es prendran les mesures sindicals per tal de defensar les condicions laborals del sector del remolc portuari i d’altura. El ple de delegats sindicals ha acordat que aquestes mesures consistiran en convocar tots els ports de l’Estat a ATURADES dels remolcadors.

La unanimitat dels assistents vota a favor de prendre les mesures oportunes.

MOTIUS

Es decideix iniciar les vies cap a la vaga per tal de defensar-nos contra la precarització laboral en el remolc portuari i d’altura. Aquesta degradació es manifesta ja de forma intolerable en molts ports en l’incompliment escandalós de la legislació pel que fa a jornada laboral, i en els ports en què encara no és un fet, es dóna o es donarà molt aviat aquesta pretensió d’anar contra llei amb l’únic objectiu d’abaratir costos salarials en base a posar en perill la seguretat.

SEGUEIX ——–

Una altra senyal clar que s’avança, des de la voluntat de les administracions, tant europees com espanyoles, cap a la precarització del sector, és la intenció de permetre banderes d’altres països en el trànsit interior a través de la redacció de «la proposta de REGLAMENT dEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL pel qual es crea un marc sobre l’accés al mercat dels serveis portuaris «segons el qual es accelerarien la degradació de les condicions de treball i per tant la qualitat i seguretat del servei de remolc.

Els objectius de les aturades seran els següents:

Promoure un canvi d’actitud de les patronals del remolc, administracions i autoritats que els porti a:

1. Excloure al sector del remolc portuari «de la proposta de REGLAMENT DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL pel qual es crea un marc sobre l’accés al mercat dels serveis portuaris». Aquest reglament ens porta a una precarització donada la permissibilitat a l’entrada de pavellons de conveniència. Això suposa un cop amb la possibilitat que treballin vaixells de segon registre amb tripulacions en condicions de precarietat i baixos salaris, per no disposar de tractats en matèria de protecció laboral.

2. Respectar la legislació nacional vigent pel que fa a la jornada laboral, la prevenció i la seguretat.

3. Fomentar de bona fe la negociació, compliment i respecte dels convenis col·lectius que afectin el remolc i al tràfic interior.

Per tot això la plataforma comunicarà la data del desenvolupament de la vaga que serà en un termini màxim de dos mesos.