Els accidents de treball augmenten un 5,11% en l’últim any

La CGT denuncia que la majoria de sinistres laborals els pateixen treballadors en precari (immigrants, eventuals, de subcontractes…). Al País Valencià, segons l’Estudi Interanual de la Generalitat Valenciana de Maig 2014 a Maig 2015, els accidents totals registrats han sigut 19.735, el què significa un increment del 2,9%. Quant als accidents mortals, el número és de 26, un 23,8% més que en el periode anterior

La Confederació General del Treball (CGT) considera que la protecció dels drets dels treballadors i treballadores és un deure els empresaris i de l’Administració. La fallida d’aquest deure protecció es va produir des del moment en què les administracions públiques van fer saltar per l’aire les legislacions laborals que protegien els drets de les persones treballadores, i ens van lliurar als empresaris com a “carn de canó” per a la batalla de la seua competitivitat i millora de resultats.

La Fiscalia General de l’Estat, en el seu últim informe corresponent a l’any 2014, recorda a la societat que enguany es van produir més accidents de treball que l’any precedent; en concret, van augmentar en termes globals un 5,11% respecte a 2013. La major part de la sinistralitat laboral es registra entre els treballadors i treballadores migrants, com també en les persones treballadores amb menor nivell cultural.

En el primer semestre de 2015, els accidents de treball estan descontrolats, segons l’estudi de la pròpia Fiscalia. Assistim a un augment generalitzat de la inseguretat i els accidents de laborals en l’Estat Español. La sinistralitat en el lloc de treball i en les hores anterior i posterior, una vegada desmuntada la xarxa protectora dels drets laborals, augmenta en ritmes molt superiors al que ho fa l’ocupació. Ocupació que, en les seues condicions actuals de prestació, es troba buida de drets per a la persona que treballa per compte alié.

Segons aquests estudis analitzats pel Gabinet de Salut Laboral de CGT, les dades més dramàtiques els llança la sinistralitat mortal: 285 treballadors i treballadores han perdut la vida en aquest primer semestre de 2015 (un augment del 3,3%), i a més, és que la major part d’ells s’han produït durant la jornada de treball, canviant la tendència dels últims anys, on pujaven més els accidents “in itinere”.

Al País Valencià, segons l’Estudi Interanual de la Generalitat Valenciana de Maig 2014 a Maig 2015, els accidents totals registrats han sigut 19.735, el què significa un increment del 2,9%. Quant als accidents mortals, el número és de 26, un 23,8% més que en el periode anterior.

Destruïda aquesta xarxa protectora, els treballadors que entren activament en el món laboral, igual que els qui mantenen les seues ocupacions des de fa temps, han vist precaritzades les condicions del mateix fins a extrems inhumans. L’ocupació és volàtil, vulnerable i causant de morts i malalties perfectament previsibles i evitables, per tant, és l’acció humana dels empresaris qui és responsable de les morts, de les malalties i de la sinistralitat laboral.

Quant a les diferents administracions, el seu paper ha de ser el de legislar millores per a la protecció laboral, vigilar la seua implantació i sancionar a les empreses que incomplisquen la legislació i posen en risc la salut i la vida de les seues plantilles.

Per a la CGT es tracta d’una guerra on cada dia dos treballadors/as moren, és a dir són “assassinats legalment”, bé per accident, bé per malaltia laboral. En aquesta guerra ni tan sols s’apel·la als Drets Humans; les víctimes són amagades, oblidades, silenciades. La “Llei del Mercat” funciona com una màquina trituradora de drets i de vides. Els accidents, les morts i malalties que causa eixa llei del màxim benefici, tenen responsables amb nom i cognoms: els empresaris, els seus gerents, els seus directius i els polítics i legisladors.

Gabinet de Premsa de la CGT
Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT