El Tribunal Suprem, en dues sentències, dóna la raó a CGT Correos

Front a la prepotència i suposat abús de poder de l’actual director general de recursos humans de la SAE Correos i Telégrafos, CGT no calla, combat!!!

I és que aquest director general ja s’ha fet famós i cobert de glòria, amb les dues cartes amenaçadores a la comissió negociadora del 4º conveni / acord, una del 18 novembre 2014 i una altra del 27 desembre 2014, en les quals, com a totpoderós «mandamás», s’atorgava el poder de derogar l’art. 6- ultraactivitat de l’actual conveni i implantar-nos la reforma laboral.

També va voler saltar-se la llei declarant il·legals les dues vagues convocades per cgt, les vagues de ponts i la de dissabtes de 2012, gastant-se els diners públics de l’advocacia de l’estat, ja que ell no paga i damunt no té conseqüències el seu atreviment.

Ara mateix ha d’estar saltant d’alegria en conèixer el veredicte d’aquestes sentències.

El 22-12-2014, el tribunal suprem, secció setena, a demanda de cgt per drets fonamentals, va fallar el recurs de cassació núm. 830/2013 , amb arguments com: “el que aquesta en qüestió no és si la vaga complia o no els tràmits establits en el citat reial decret llei i per açò era il·legal, sinó si establit en la constitució el dret de vaga és possible que l’administració o l’empresari la declare unilateralment il·legal” la sala acorda: es desestima l’incident, promogut per l’advocacia de l’estat, de nul·litat de la sentència recaiguda en el recurs de cassació número 8/830/2013. s’imposen les costes de l’incident a la part promotora del mateix conforme a l’expressat en l’últim fonament jurídic.

Una vegada més se li dóna la raó a cgt, condemnant a Correos en 1000 €.

El 13-03-2015, el tribunal suprem ha tornat a dictar sentència front a la demanda de CGT sobre la vaga de dissabtes, en el seu recurs cassació núm.: 148/2014, concloent que “el director de recursos humans de la societat estatal de Correos y Telégrafos manca de competència per a la declaració d’il·legalitat de la vaga” i fdictamina: estimar el recurs contenciós administratiu interposat en el procés d’instància per l’esmentat sindicat contra la resolució de 2 de febrer de 2012 del director de recursos humans de la societat estatal de Correos y Telégrafos [que declarava il·legal en l’àmbit funcionarial la vaga, comunicada el 17 de gener de 2012 pel sindicat federal de correus i telègrafs de l’esmentada cgt, a seguir en tot el territori nacional tots els dissabtes des del dia 4 de febrer de 2012 de forma indefinida, en l’horari laboral que corresponga en cada cas], i anul·lar aquesta resolució administrativa per haver vulnerat l’article 28 de la constitució.

I és que aquest director general té assegurades les medalles al valor i al lliurament al servei postal, públic, ciutadà, de qualitat, digne, sense repressió ni estrès laboral, en resum, allò què ara vivim la plantilla postal al complet.

Ha de voler-nos molt a la gent de CGT, especialment a la nostra benvolguda Secretària General. quasi totes hem passat per experiències tan agradables com a expedients disciplinaris, sancions, repressió laboral, hem gaudit molt amb els burofax rebuts pels membres dels comitès de vaga, declarant-les il·legals, ha sigut un camí de vi i roses, moltes gràcies senyor director general.

Doncs bé, nosaltres d’acord, demanem la seua immediata dimissió, ja que com a llibertàries, no creiem en cap règim disciplinari ni en cap autoritat imposada.

Dimitisca senyor director, deixe pas a aire nou i oblide’s d’il·legalitzar actuacions sindicals emparades per la llei. Arribarà el dia de la justícia i el poder popular i eixe dia, es demanaran explicacions….. Dimitisca, per favor, senyor director!!!

CGT SEMPRE Al COSTAT DEL TREBALLADOR

Sindicat Federal Correus i Telègrafs CGT