El Sabadell instaura un control de les hores extres després del ‘toc d’atenció’ de la Inspecció de Treball

  • CGT, que havia amenaçat amb presentar una demanda davant l’Audiència Nacional, qualifica el pas del banc de positiu.

Davant les denúncies presentades per CGT i els requeriments efectuats per set Inspeccions de Treball fins a la data (Barcelona, Alacant, Múrcia, Balears, Màlaga, Sevilla i Pontevedra), la direcció de Banc Sabadell ha decidit instaurar un control de les hores extres realitzades i de les seves compensacions, segons assenyala el sindicat en una circular.

CGT, que havia amenaçat amb presentar una demanda davant l’Audiència Nacional, considera que es tracta d ‘»un pas positiu», igual que la decisió de realitzar la reunió comercial dels dilluns en horari laboral, però «insuficient». «Ja era hora que la direcció prengués mesures per anar eliminat aquesta greu problemàtica laboral que afecta l’ocupació en el banc, que suposa un clar frau en les cotitzacions a la Seguretat Social, impagament de salaris i impostos», assenyala.

El sindicat creu que amb l’eliminació del treball submergit que es realitza es podrien crear centenars de llocs de treball i milloraria la salut dels treballadors i la seva vida laboral i familiar.

A partir d’ara s’han de registrar les hores extres que es facin, que s’han de compensar en un període màxim de tres mesos des de la seva realització. Aquest registre serà controlat per la direcció de l’oficina o departament i que ha de ser visat pel treballador o la treballadora.

No obstant això, aquesta decisió només afecta el personal administratiu, argumentant que el personal directiu i comercial (amb nivell de tècnic) està afectat pel Pacte de Modificació de la Jornada Laboral de 2010, que no va signar CGT.