El 34,7% de la població valenciana està en risc de pobresa o exclusió, segons un informe

El 34,7% de la població al País Valencià està en risc de pobresa i/o exclusió, un índex que ha augmentat un 3 per cent en un any i que situa en més d’1,7 milions les persones que es troben en aquesta situació de perill, tal com ho adverteix el V Informe ‘L’Estat de la Pobresa. Seguiment de l’indicador de pobresa i exclusió social a Espanya 2009-2014’, en el qual l’EAPN Espanya i l’EAPN del País Valencià (European Anti-poverty Network/Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa) indiquen que la pobresa i/o l’exclusió social afecten ja un 29,2% de la població de l’estat, és a dir, 13.657.232 persones.

L’estudi –que analitza la situació social a l’estat amb les últimes dades disponibles segons l’indicador europeu Arope– apunta que el País Valencià supera en 5,5 punts percentuals la taxa mitjana de pobresa i/o exclusió social a tot l’estat i és la setena més alta.

El País Valencià se situa en el 34,7% enfront del 29,2% de la mitjana estatal. Així mateix, ha patit entre 2009 i 2014 un dels majors augments del nombre de persones en situació de pobresa i/o exclusió social registrats en tot el país amb un increment del 8,2% enfront del 4,5% de mitjana a l’estat, segons l’informe.

«Hem passat d’1.350.089 persones en risc de pobresa i/o exclusió en 2009 a 1.736.681 en 2014. Pel que fa a 2013 l’augment ha sigut del 3%, açò és 115.000 persones més, atès que el passat any eren 1.621.079 les persones que es trobaven en aquesta situació», assenyalen els responsables de l’estudi. Afegeixen que les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, i treballats pel sociòleg autor de l’informe, Juan Carlos Pla Ortiz, analitzen l’evolució de l’indicador europeu Arope, que combina la renda de les persones, amb les possibilitats de consum i la intensitat de l’ocupació en les llars.

Dades indicador Arope

Si es desgrana el nivell de pobresa al País Valencià, segons els tres components que conformen l’indicador Arope, s’obté informació més específica. En eixe sentit, destaca que un 26,2% dels valencians (1.311.000 persones) es troba en risc de pobresa (viuen amb menys de 663,4 euros mensuals). D’aquest percentatge, la taxa de pobresa severa és del 6,4% i afecta 318.000 persones que es veuen obligades a viure amb ingressos inferiors a 332 euros mensuals per unitat de consum.

D’altra banda, l’any 2014, l’11,3% de la població valenciana ha viscut en situació de Privació Material Severa, és a dir, no va poder fer front almenys a quatre de nou conceptes o ítems de consum bàsic definits a nivell europeu. La taxa és la segona més elevada entre els territoris, solament inferior a la taxa de Múrcia, i està 4,2 punts percentuals per sobre de la corresponent al conjunt de la població estatal. En termes absoluts unes 565.000 persones viuen en situació de Privació Material Severa al País Valencià.

Augment de la desigualtat

L’augment de la desigualtat revela que la crisi ha colpejat amb major duresa la classe mitjana i els grups socials més desfavorits, cosa que demostra la feblesa de les polítiques socials implementades, així com la no correlació directa entre creixement de PIB i disminució de la pobresa. Així mateix, des de l’any 2010, el País Valencià ha disminuït la seua població immigrant en una mica més del 17%, amb 154.129 persones menys. Aquesta gran contracció, en termes percentuals la segona més elevada després de Madrid, ha acabat afectant la xifra de població total, que en els 2 últims anys s’ha reduït en 124.422 persones (-2,4%, que és 2,5 vegades superior a la produïda en la totalitat del territori de l’estat). D’altra banda, la reducció en la població immigrant ha sigut més elevada en el grup de persones entre 16 i 64 anys.

La pobresa és molt diferent en funció de la nacionalitat. Per exemple, la taxa de pobresa de la població estrangera extracomunitària (55,4%) triplica la de la població estatal (18,4%).