Educació obstaculitza la participació de la comunitat educativa en els canvis de jornada

La Conselleria d’Educació ha sol·licitat modificacions, en els projectes presentats, al 70% de les escoles que volen canviar a la jornada contínua. Malgrat que les modificacions dels projectes hi haurien de passar per l’aprovació dels corresponents Consells Escolars, el conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha donat la potestat a les direccions dels centres per  fer eixes modificacions sense passar pels Consells escolar.

La Confederació General del Treball estima que els canvis de jornada que s’aproven d’eixa manera es produiran en frau de llei perquè la competència d’aprovar l’organització de la jornada escolar correspon als Consells Escolars. Les direccions dels centres no són competents per a canviar els projectes de jornada escolar.

El conseller Marzà dóna carta blanca a les direccions dels centres per a fer i desfer en l’organització dels centres, en detriment de la participació de la comunitat educativa. Aquest camí antidemocràtic és el que marca la LOMCE.

La gestió del conseller d’Educació ha generat malestar i enfrontaments en la comunitat educativa davant una mesura que respon més a qüestions laborals que a pedagògiques i que suposa una erosió del servei públic de l’educació.

CGT-Generalitat Valenciana

20 de març de 2017